302S Merking Skrottlapp 4

ID: 302S_Skrottlapp
Utgave: 4
Utarbeidet av: Morten Røe, 11. september 2015
Godkjent av: Klassifiseringsutvalget
Gyldig fra: 11. september 2015

1. Hensikt: Dokumentere synlig og kodet tekst om angjeldende slakt, dvs. hva som skal stå på skrottlappen og innholdet i strekkodene. En felles standard for varmvektbillett over hele landet sørger for en rasjonell håndtering av slakt.

Skrottlapp skal ha et utseende og en form som gjør den lett lesbar både for automatisk og manuell avlesning. Den skal ha en form som gjør den funksjonell, enkel å betjene. Lappen må være rivesikker. Den må tåle fuktighet.

2. Omfang: Skrottlapp er standard merkesystem for alle slakt slaktet på slakterier som er med i klassifiseringsordningen.

3. Ansvar og myndighet: Klassifiseringsutvalget har ansvar og myndighet til å godkjenne kravspesifikasjonen for varmvektbillettens kvalitet.

4. Beskrivelse: Varmvektbillett blir skrevet ut på termopapir (2 sjikts termobillett) av en termoskriver.

To billetter skrives ut ved siden av hverandre. Sum format for to billetter er 104mm bred og 125mm lang. Nødvendig printerutstyr er modell 501/F4 eller liknende. Den leveres på ruller, ca. 140mm i diameter. Hver rull inneholder ca. 600 sett med doble billetter. Mellom hvert sett av lapper skal det stanses ut et hull, konfetti. Alt stanseavfall skal være fjerna fra rullen. Området mellom lappene i hvert par perforeres slik at disse lett skiller lag under arbeid.

Papiret må tilfredsstille emballasjekonvensjonens krav om helsemessig sikkerhet i forbindelse med næringsmidler. Skrottlappen, synlig tekst og strekkoder, skal være av en slik kvalitet at den er lesbar i hele tidsrommet fra slakting til nedskjæring.

5 Strekkodene: Strekkodene som benyttes er av type "Kode 128". Skriftbredde per kode er 4,5cm. Hver kode kan inneholde inntil 26 tegn (brutto). På hver skrottlapp kan det printes ut inntil 2 strekkoder. På den ordinære skrottlappen som alle slakt skal merkes med skrottlapp som inneholder to strekkoder, strekkode 1 og 4.

I tillegg kan det printes ut en ekstraskrottlapp. Denne lappen printes ut hvis slaktet skal til observasjon, forsøk etc.

5.1 Strekkodenes innhold:
Skrottlappen har to strekkoder, kode 1 og 4. Strekkode 1 begynner med tallet 1 og strekkode 4 med tallet 4.

Strekkode nr. 1:

Posisjon Strekkode 1 Format
1 Tolkingskode=1  
2 - 4 EFTA nummer, 3 siste siffer 3.0
5 - 10 Skrottnummer 6.0
11 - 16 Varenummer 6.0
17 - 18 Fettgruppe 2.0
19 - 22 Slaktedato (ÅUUD)
23 - 26 Slaktevekt 4.1

5.2 Forklaring på innhold i strekkode 1

5.2.1 Eftanummer for de ulike slakteriene, se spesifikasjon 220Klassifisering100S, 3 posisjoner

5.2.2 Skrottnummer - 6 posisjoner, numerisk felt, slakterienes løpenummer for slaktene

5.2.3 Varenummer - 6 posisjoner, se dokumentasjon 220S_Rein, varenummer.

5.2.4 Fettgruppe -2 posisjoner, numerisk felt

Numerisk felt Fettgruppe
01 1-
02 1
03 1+
04 2-
05 2
06 2+
07 3-
08 3
09 3+
10 4-
11 4
12 4+
13 5-
14 5
15 5+

5.2.5 Slaktedato (Datoformat i strekkode: ÅUUD)

Posisjon i kode 1 Forklaring
19 Siste siffer i årstall, f.eks 1 ==> 2001
20-21 Ukenummer i kalenderåret, 01 -53
22 Nummer for ukedag: 1=mandag 2=tirsdag 3=onsdag 4=torsdag 5=fredag

5.2.6 Slaktevekt, 4 posisjoner, siste posisjon er for første desimal av vekten angitt i kilo.

For alle slaktkategorier oppgis slaktevekt i strekkode som 97 % av varmvekt.

Ved kaldveiing av slakt vil vekten være 100 % vekt av slaktet slik det henger på vekta. Kaldveiing kan skje ca. 24 timer etter slakting.

5.3 Strekkode 4

Strekkode nr. 4 for REINSDYR:

Start-
posisjon
Slutt-
Posisjon
Strekkode 4 Antall posisjoner
1 1 Tolkingskode=4  
2 4 Reinbeitedistrikt 3 posisjoner
5 16 Merkenummer 12 posisjoner, format 12.0
17 17 Alder 1 posisjon
18 18 Kjønn 1 posisjon
19 22 Tidspunkt for veiing 4 posisjoner, format tt:mm
23 25 Ansvarlig klassifisør 3 posisjoner, format 3.0
26 26 Vektsvinn % brukt 1 posisjon

*) Posisjon 26 kan brukes dersom slakteriet har 4 siffer i EFTA nummer.

Reinbeitedistrikt: To posisjoner til reinbeitedistriktet, 81 distrikter i Norge. Den tredje posisjonen kan brukes til å identifisere vintersidaer.

Vi har følgende reinbeitedistrikter i Norge

Nr. Initialer Navn samisk Navn norsk Navn anvendt
1 ZA 1/2/3 Nuorta Mátta-Várjjat Østre Sør-Varanger ØSTRE SØR-VARANGER
2 ZB 5A Báhcaveajji Pasvik Pasvik
3 ZC 4/5B Oarjjit Mátta-Várjjat Vestre Sør-Varanger Vestre Sør-Varanger
4 ZD 6 VÁRJJATNJÁRGA Varangerhalvøya VÁRJJATNJÁRGA
5 ZE 7 RÁKKONJÁRGA   RÁKKONJÁRGA
6 ZF 9 Olggut Corgaš/Oarje-Deatnu Nordkinnhalvøya/Vestertana Olggut Corgaš/Oarje-Deatnu
7 ØG Trollheimen Trollheimen Trollheimen
8 3 Svahke Elgå Elgå
9 UX 2 Gåebrie Riast/Hylling Riast/Hylling
10 UY 4 Femund Femund (vinterdistrikt) Femund (vinterdistrikt)
11 UZ 1 Saanti Essand Essand
12 ØA   Lom Tamreinlag Lom Tamreinlag
13 ØB   Vågå Tamreinlag Vågå Tamreinlag
14 ØC   Fram Reinlag Fram Reinlag
15 ØE   Filefjell Reinlag Filefjell Reinlag
16 ØF   Rendal Renselskap Rendal Renselskap
17 ZG 13 Siskkit Corgaš ja Lágesduottar Ifjordfjellet LÁgesduottar
18 ZH 14 SPIERTTANJÁRGA Sværholthalvøya SPIERTTANJÁRGA
19 ZJ 14A SPIERTTAGÁISÁ   SPIERTTAGÁISÁ
20 ZS 16 KÁRÁŠJOGA OarjjaBealli Karasjok vestre distrikt KÁRÁŠJOGA OarjjaBealli
21 YA 19 SÁLLAN Sørøy SÁLLAN
22 YB 20 FÁLÁ Kvaløy FÁLÁ/Kvaløy
23 YC 21 GEARRETNJÁRGA   GEARRETNJÁRGA
24 YC 21 Fiettar   Fiettar
25 YE 23 SEAINNUS/NÁVGGASTAT SEAINNUS/NÁVggastat SEAINNUS/NÁVGGASTAT
26 YF 24A OARJE-SIEVJU Seiland Vest OARJE-SIEVJU
27 YG 24B NUORTA-SIEVJU Seiland Øst NUORTA-SIEVJU
28 XM 11T RÁIDNÁ Reinøy RÁIDNÁ
29 XR 33T ITTUNJÁRGA Rendalen ITTUNJÁRGA
30 XT 19/32T IVGOLÁHKU Lakselvdalen/Lyngdalen IVGOLÁHKU
31 YH 25 STIERDNÁ Stjernøy STIERDNÁ
32 YI 41 BEASKÁDAS   BEASKÁDAS
33 YJ 26 LAKKONJÁRGA   LAKKONJÁRGA
34 YK 27 JOAHKONJÁRGA   JOAHKONJÁRGA
35 YL 28 CUOKCAVUOTNA Bergsfjord CUOKCAVUOTNA
36 YM 29 SeakkesnjÁrga Ja Silda Frakfjord med Siida SeakkesnjÁRGA Ja Silda
37 YN 32 SILVVETNJÁRGA   SILVVETNJÁRGA
38 YP 33 SPALCA Spalca Spalca
39 YX 40 Orda   ORDA
40 YR 34 ÁBBORAŠŠA   ÁBBORAŠŠA
41 YS 35 FÁVRROSORDA   FÁVRROSORDA
42 YT 36 Cohkolat Ja BIERTAVÁRRI   Cohkolat
43 YU 37 SKÁRFVÁGGI   SKÁRFVÁGGI
44 YW 39 ÁRDNI/GÁVVIR Arnøy/Kågen ÁRDNI/GÁVVIR
45 YY 42 Beahcegealli Beahcegealli Beahcegealli
46 XA 34 Iinnãsuolu Kandstadfjord/Vestre Hinnøy Kandstadfjord/Vestre Hinnøy
47 XD 36 Dielddasuolu Tjeldøy Tjeldøy
48 XE 23   Kongsvikdalen Kongsvikdalen
49 XG 22 Roabat Grovfjord Grovfjord
50 XH 16 Oarjjit Sážža Sør-Senja Sør-Senja
51 XJ 15 Nuorta Sážža Nord-Senja Nord-Senja
52 XK 14 Sállir Kvaløy Kvaløy
53 XL 12 Ráneš Ringvassøy Ringvassøy
54 XN 13 Ruobbá Rebbenesøy Rebbenesøy
55 XØ 21 Gielas   Gielas
56 XP 10 Várdná Vannøy Vannøy
57 XU 17/18 Stuoranjárga Tromsdalen/Andersdalen-Storheimen Tromsdalen
58 XW 24 Bassevuovdi Helligskogen Bassevuovdi
59 XZ 20 Stállonjárge Hjerttind Hjerttind
60 WA 18 Voengelh-Njaarke Voengelh-Njaarke Voengelh-Njaarke
61 WB 20 Jillen-Njaarke Jillen-Njaarke Jillen-Njaarke
62 WD 19 Byrkije Børgefjell Byrkije
63 WF 21   Røssåga/Toven Røssåga/Toven
64 WK 23   Hestmannen/Strandtindene Hestmannen/Strandtindene
65 WL 22   Ildgruben Ildgruben
66 WN 24   Saltfjellet Saltfjellet
67 WP 25   Balvatn Balvatn
68 WR 26 Duokta   Duokta
69 WS 27   Stajggo/HÁbmer Stajggo/HÁBMER
70 WX28   Frostisen Frostisen
71 WZ 29   Skjomen Skjomen
72 VA 7 Færen / Gasken-Laante Færen Gasken-Laante
73 VF 8 SKÆHKERE Skjækerfjell SKÆHKERE
74 VG 9 Låarte Luru LÅARTE
75 VJ 10 Tjåehkere sijte Østre-Namdal Tjåehkere sijte
76 VM 11 Åarjel-Njaarke Vestre-Namdal Åarjel-Njaarke
77 VR 6 Fosen / Fovsen-Njaarke Fosen Fovsen-Njaarke
78 YY 30 A Oarjjabealli Vestre Sone Oarjjabealli
79 YY 30 B Guovdajohtolat Midtre sone Guovdajohtolat
80 YY 30 C Nuorttabealli Østre sone Nuorttabealli
81 ZZ 17 Kárašjoga nuortabealli Karasjok øst Karasjok østre vår/høst/vinterbeite

Produsent- og individnummer, blir totalt 12 siffer. Produsentnummer er 8 siffer og individnummer er 4 siffer. Brukes også til KLIPS-nummer for de slaktedyrene som kun er identifisert med et klipsmerke.

Alder: 1 posisjon, slaktedyrets alder etter aldersgrupper:

Minimumskrav for registrering for hanndyr er:

Numerisk felt Norsk navn Samisk navn
0 Oksekalv, 0 – 1 år Varis Miessi
1 Okserein, 1 – 2 år Varit
2 Okserein, 2 – 3 år Vuobis
3 Okserein, 3 – 4 år Gottus
4 Okserein, > 4 år Goasohas

Minimumskrav for registrering for hunndyr er:

Numerisk felt Norsk navn Samisk navn
0 Simlekalv, 0 – 1 år Njiŋŋelas miessi
1 Simlerein, 1- 2 år Vuonjal
2 Simlerein, 2 – 3 år Njinjelas
3 Simlerein, 3 – eldre Njinjelas

Kjønn: 1 posisjon, slaktedyrets kjønn.

Minimumskrav for registrering er:

Numerisk felt Kjønn
0 Hanndyr
1 Hunndyr

Ansvarlig klassifisør: 3 posisjoner, klassifisør taster inn sitt Animalia nummer, se spesifikasjon 101 i Klassifiseringshåndboken.

Vektsvinn % brukt: 1 posisjon,

Minimumskrav for registrering er:

Numerisk felt Navn Forklaring
0 97 % Slaktedyret er veid ca. 45 minutter etter slakting
1 100 % Slaktedyret er veid kaldt ca. 24 timer etter slakting

6. Leselig tekst på skrottlappen:

Nr. Hva Format
1 Eier Nummer på eier
2 Avregningsvekt 97 % veid vekt av slaktet
3 Dato dd.mm.yyyy
4 Skrottnummer 6.
5 Produsentnummer 8.
6 Individnummer 5 siffer
7 Slaktkategori som bokstav 1 bokstav, se tabell 5.2.3
8 Norsk/ samisk navn på kategori  
9 Beiteområde i Norge Navn på beideområde
10 To strekkoder 2 ganger 26 tegng
11 Kategoribokstav Y for Rein og Z for Reinkalv
12 Klasse 2 bokstaver/tegn, EUROP systemet
13 Fettgruppe Fettgruppe, 2 tegn