Klassifiseringshåndboka reinsdyr

Klassifiseringshåndboka for reindyrslakt inneholder regelverket for denne klassifiseringsordningen. Regelverket stiller krav til klassifisering, pussing av slakt, veiing og merking av slaktene.