Personvern

I Animalia behandler vi personopplysninger om våre ansatte, medlemmer og brukere av fagsystemer, e-læringskurs, kunder og andre som er i kontakt med oss.

I denne personvernerklæringen opplyser vi om hvilke typer personopplysninger vi behandler, for hvilke formål, hvordan vi oppbevarer dem, hvilke rettigheter de som er registrert med personopplysninger hos oss har og hvordan man kan gjøre bruk av disse rettighetene.

Vi sørger for at personopplysninger behandles på en forsvarlig måte og i tråd med gjeldende regelverk. Vi forsikrer oss om at våre leverandører også gjør det samme.

Animalia, ved direktøren, er ansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. Kontaktinformasjon for henvendelser om personvern finner du til slutt i denne erklæringen.

Nedenfor beskriver vi hovedkategoriene av personopplysninger vi behandler og for hvilke formål.

Opplysninger om brukere av Animalias fagsystemer

Animalia behandler personopplysninger om sine medlemmer og brukere av fagsystemer. Slike opplysninger vil i hovedsak være informasjonen nyttet til vedkommende sitt dyrehold i tillegg til navn, adresse, kontaktinformasjon, produsentnummer og slakteritilknytning.

Det overordnede formålet med denne behandlingen er å gjøre Animalia i stand til å oppfylle sine forpliktelser og oppgaver knyttet til medlemmene og brukerne av fagsystemene, noe som igjen sikrer at brukerne kan oppfylle sine forpliktelser i henhold til offentlige lover og regelverk.

Vi deler data med ulike aktører i tråd med medlemsavtaler for det enkelte fagsystem. Se egen dokumentasjon og regelverk for medlemskap knyttet til det enkelte fagsystem.

Kunde- og leverandøropplysninger

Animalia behandler personopplysninger i forbindelse med oppfølging av kunder og leverandører. Disse er i all hovedsak bedrifter, og personopplysninger som behandles er navn og kontaktinformasjon for ansatte i disse bedriftene.

Formålet med denne behandlingen er å ivareta og følge opp Animalias kunde- og leverandørforpliktelser.

Produksjonsvirksomhet

Animalia behandler personopplysninger i forbindelse aktivitet på pilotanlegget. Dette er i hovedsak opplysninger samlet inn for adgangskontroll og registrering av besøkende. Personopplysninger som behandles er navn og firma. I tillegg etterspørres helseopplysninger (relatert til evt. smittsomme sykdommer) fra besøkende før det gis adgang til anlegget.

Animalia behandler også produsentnummer knyttet til dyrematerialet som håndteres ved pilotanlegget.

Beredskap og mattrygghet

I forbindelse med beredskapssaker vil det kunne være nødvendig for Animalia å behandle personopplysninger til den eller de som er rammet av et slikt utbrudd, slik som navn, adresse og telefonnummer. Opplysningene behandles kun i den grad de er nødvendig i en beredskapssammenheng for å spore smitte, hindre smittespredning og oppfylle Animalias forpliktelser mot offentlige myndigheter og næringens organisasjoner.

Animalia behandler også personopplysninger i forbindelse med varslingslister. Dette er navn, e-post og telefonnummer til ansatte i bedrifter som har bedt om varsling ved sykdomsutbrudd.

Opplysninger om ansatte

Animalia behandler personopplysninger om sine ansatte og innleide for å administrere lønn og personalansvar samt tilgangsstyring til lokaler og IT-systemer. For disse formål registreres opplysninger som navn, fødselsdato, personnummer, adresse, e-post, telefonnummer, pårørende, kjønn, nasjonalitet og kontonummer.

I tillegg registreres opplysninger om fagforeningsmedlemskap og helseopplysninger knyttet til fravær, arbeidsulykker og behov for tilrettelegging på arbeidsplassen.

Datanettverk og kommunikasjon

Animalia behandler personopplysninger som ledd i forvaltningen av sine data- og kommunikasjonsnettverk. Systemer og nettverk overvåkes i tråd med gjeldende regelverk for å avdekke mulige sikkerhetsbrudd og uønskede henvendelser. Opplysninger som lagres er blant annet brukernavn og IP-adresse, som igjen kan kobles til andre personopplysninger.

Behandlingen er basert på en vurdering av at den er nødvendig for å oppnå formålet. Personvernulempen for den enkelte er vurdert som liten, gitt at det i all hovedsak er trafikkdata som logges, ikke gjennomgang av enkeltopplysninger.

Nyhetsbrev

Det er mulig å abonnere på nyhetsbrev fra ulike fagområder. For at vi skal kunne sende ut informasjon, må mottaker registrere seg med en e-postadresse. Adressen deles ikke med andre virksomheter, og det er mulig å melde seg av nyhetsbrevet dersom mottaker ikke lenger ønsker å motta det.

Kurssystem

Når du melder deg på kurs og arrangementer, ber vi deg registrere navn, stilling, organisasjon, adresse, e-post, telefon og fakturareferanse. Med unntak av navn, stilling og organisasjon, som vil bli publisert på deltakerlister, deles ikke opplysninger med andre.

Informasjonskapsler og webanalyse

Animalia benytter informasjonskapsler for bedre brukeropplevelse på nettstedene, i fagsystemer og e-læringsprogrammer. Disse er beskrevet nærmere på https://www.animalia.no/no/cookies/.

En informasjonskapsel er en liten tekstfil som lagres på datamaskinen når du besøker og navigerer på nettstedet. De fleste nettlesere er innstilt slik at de automatisk godkjenner bruken av informasjonskapsler. Dersom du ikke ønsker dette, må du endre innstillingene i nettleseren din. Hvis du deaktiverer informasjonskapslene, vil det kunne føre til at funksjonaliteten på nettstedet blir begrenset.

Animalia benytter analyseverktøyet Microsoft Developer Network til å analysere trafikken på Animalias nettsteder, fagsystemer og e-læringsprogrammer.

Informasjonen som samles inn behandles av Microsoft i tråd med deres retningslinjer for personvern.

Lagring og utlevering

Personopplysningene lagres på Animalias egne servere og hos skytjeneste-leverandører som støtter norsk personopplysningslov (GDPR).

Databehandlere

Animalia benytter eksterne tjenesteleverandører for ulike deler av virksomheten. Når tjenesteleverandørene behandler personopplysninger på vegne av Animalia, gjøres det med bakgrunn i en skriftlig databehandleravtale som regulerer behandlingsoppdraget.

Sletterutiner

Animalia skal utarbeide rutiner som sikrer at personopplysninger slettes når formålet som opplysningen var innhentet for ikke lenger er oppfylt. Som et alternativ til sletting kan Animalia anonymisere opplysningene. Anonymiserte opplysninger kan Animalia bruke for å utarbeide analyser og statistikk etc.

Rutine for sletting av personopplysninger ved kurspåmeldinger bør ses i sammenheng med behov for dokumentasjon og arkivering av eksamensresultater og eventuelle sertifiseringsgrunnlag for enkelte kurs. Regelmessig gjennomgang og sletting av kurspåmeldinger skal innføres på andre kurs.

Rettigheter

Personer registrert i Animalias systemer har rett til innsyn i egne opplysninger. Dersom personopplysningene er feil eller ufullstendige, eller dersom Animalia behandler personopplysninger de ikke har lov til, kan den registrerte kreve at opplysninger rettes, slettes eller suppleres. Slike henvendelser behandles innen 30 dager etter at henvendelsen er mottatt.

Kontakt for spørsmål eller henvendelser om personvern

Har du spørsmål knyttet til denne personvernerklæringen eller hvordan vi behandler personopplysninger, kontakte Animalia på e-post animalia@animalia.no.

Her kan du også henvende deg dersom du ønsker innsyn i opplysninger som Animalia har registrert om deg.