Aktuelt

19.04.2024

Live oppdatering av årets lamming

Lammingssesongen er i gang, og nedenfor kan du følge innrapportering av data fra Sauekontrollen (nesten) live. Dataene oppdateres hver fjerde time.

22.03.2024

Hold katter og fugler ute av driftsbygningen

Grunnet økning i antallet påviste tilfeller av Salmonella blant katter er det viktig å beskytte husdyra mot potensiell smitte og sjukdom. 

08.03.2024

Fire år uten MRSA-funn i norske svinebesetninger

I 2014 innførte Norge en strategi for å hindre smitte av MRSA i norske svinehold. Norske svinebesetninger har strenge smittevernregler og gode rutiner. Fire år uten funn av MRSA i Mattilsynets overvåkningsprogram viser at systemet fungerer.

04.03.2024

Ny doktorgrad om klassifisering av slakt

Andrew Heggli disputerte ved NMBU 1. mars. Han har skrevet doktorgrad om klassifisering av slakt. 

23.02.2024

Ringorm hos storfe – endring av soner og tiltak

I november i fjor ble det påvist flere tilfeller av ringorm hos storfe i Trøndelag, noe som førte til at næringa selv satte i verk tiltak for å hindre smittespredning, ut over Mattilsynets tiltak. I januar ble første og hittil eneste tilfelle påvist på Østlandet, og dette har medført et stort antall båndlegginger.

21.02.2024

Utbrudd av fugleinfluensa i Rogaland

Det ble 18. februar konstatert fugleinfluensa i et fjørfehold med oppalsflokker av slaktekylling i Lund kommune i Rogaland. Dette er det første utbruddet av fugleinfluensa i tamfuglhold i Norge så langt i vinter. I sin siste statusrapport av 11. januar oppfordrer Veterinærinstituttet til skjerpet smittevern og årvåkenhet.