Aktuelt

05.07.2024

Ledig stilling: Økonomi- og IT-sjef

Har du lyst på spennende utfordringer og har lidenskap for strategisk ledelse, økonomi, IT og for et sterkt norsk landbruk? Ønsker du å være del av vår ledergruppe? Da kan du være den vi leter etter! Vi søker en ambisiøs Økonomi- og IT-sjef som vil være med på å forme fremtiden for vår organisasjon.

02.07.2024

Endring i konsum av animalske matvarer

I juni ble den nordiske ernæringskonferansen (NCC) avholdt i Bergen. Animalia var representert med to postere. Posterne viser at det er en endring i konsumet av animalske matvarer, og at de har en viktig rolle for selvforsyningen av protein og energi.

18.06.2024

Vellykket samling for landets ullklassifisører

I starten av juni arrangerte Fagtjenesten for ull, ledet av Siv Heia Uldal, en todagers samling for landets ullklassifisører. Arrangementet samlet rundt 55 deltagere, inkludert ullstasjonslederne, og bød på både faglig påfyll og sosialt samvær.

14.06.2024

Animalia endrer påloggingsløsning for produsenter

Animalia moderniserer sine IT-systemer og vil som følge av dette endre påloggingsløsning. Ny påloggingsløsning tas i bruk fra august 2024 og produsenter fases puljevis inn i løpet av høsten 2024.

07.05.2024

Høstetidspunkt og valg av eng- art har betydning for metanproduksjonen

I dag disputerer Kim Viggo Weiby ved Institutt for Husdyr og Akvakulturvitenskap, NMBU med avhandlingen «Strategier i surfôrproduksjonen for å redusere enterisk metangassutslipp fra drøvtyggere». 

06.05.2024

Høringsinnspill til nasjonale kostråd: kjøtt og egg er nærmest fraværende

I slutten av mars presenterte Helsedirektoratet utkast til nye nasjonale kostråd som nå er på høring. Animalia mener at kostrådene må bli tydeligere på at kjøtt og egg kan være en del av et sunt og variert kosthold.