Aktuelt

04.12.2023

Dyrevelferdsprogrammet for sau rulles ut for første pulje

Nå i desember får de første saueprodusentene varsel om hva de trenger å gjøre for å oppfylle kravene i dyrevelferdsprogrammet for sau. Fristen for å gjennomføre veterinærbesøk og obligatorisk kurs for denne puljen er ved utgangen av mars.

10.11.2023

Utbrudd av ringorm i Trøndelag

Det er et større utbrudd av ringorm i Trøndelag og storfenæringa har satt i verk egne tiltak for å begrense smittespredning.

03.11.2023

Her er Kjøttets tilstand 2023

Torsdag 2. november var det lansering av Kjøttets tilstand 2023 - vår årlige statusrapport over sentrale deler av norsk egg- og kjøttproduksjon.

31.10.2023

Kjøttforbruket gikk litt ned i fjor

Nye tall viser at kjøttforbruket sank med tre prosent i 2022, men samlet sett har forbruket vært stabilt de siste 15 årene.  

23.10.2023

Fugleinfluensa – Nå er smittevern ekstra viktig

Smittevern er alltid viktig. Likevel, i forbindelse med høsttrekket oppfordrer Mattilsynet nå alle om å ha et ekstra fokus på smittevern og hygienerutiner, være årvåkne og ha lav terskel for varsling ved produksjonsavvik eller sjukdomstegn i egne besetninger.