Storfe

Dyrevelferdsprogram for storfe

Ei samla norsk storfenæring har vedtatt å etablere et Dyrevelferdsprogram for storfe gjennom ei felles bransjeretningslinje. Dyrevelferdsprogrammet for storfe trådte i kraft i 2022.

Les mer om det her.

Spørsmål om dyrevelferdsprogrammet og Velferdsportal storfe kan rettes til:
vpstorfe@animalia.no eller på tlf: 91 17 10 50 (man, ons, fre 10-15).

Kontakt oss

Spesialveterinær Helsetjenesten for storfe

Tlf: +47 993 82 571

Spesialveterinær Helsetjenesten for storfe

Tlf: +47 916 67 322

Ass. direktør - Fagdirektør Husdyrproduksjon og Dyrevelferd, bærekraftig produksjon og kosthold

Tlf: +47 908 55 568

Spesialveterinær Dyrevelferdsprogram storfe og sau

Tlf: +47 941 89 217

Spesialrådgiver Storfekjøttkontrollen

Tlf: +47 415 47 433