Velferdsportal storfe

Velferdsportal storfe (VPstorfe) er den digitale plattformen til Dyrevelferdsprogrammet for storfe. Både produsenter, veterinærer og rådgivere kan logge inn i systemet. 

Dyrevelferdsprogrammet (DVP) for storfe skal dokumentere dyrevelferd, dyrevelferdstiltak utover regelverket, samt ivareta og forbedre dyrehelse og dyrevelferd i norske storfebesetninger. Dette skal skje gjennom jevnlige veterinærbesøk hvor man i samarbeid finner forbedringsområder.  

Det er i første omgang de med mer enn 10 dyr (ved telledato 1. oktober foregående år) som innrulleres i DVP storfe. Ved innrullering får man en e-post og/eller SMS om dette, med info om fristen for å gjennomføre første veterinærbesøk.

Du kan lese mer om DVP storfe her

Innrullert i DVP storfe - hva nå?
Når du er innrullert skal du innen fristen gjennomføre ditt første veteriærbesøk. Du kan logge inn i Velferdsportal storfe for å få oversikt over din status og opprette avtale med veterinær. 

Logg inn i Velferdsportal storfe her.

Her finner du en veiledning, steg-for-steg.