AutoMEATe: Norwegian Food Automation Cluster


AutoMEATe er en møteplass for bedrifter, leverandører, forskere og andre som er interessert i automasjon i matproduksjon.

Lengdemåling av storfe
Forsker på framtidens slakterier
Verdien av tryggere mat

Lengdemåling av storfe

Måten vi klassifiserer slakt på i Norge er i utvikling. Animalia arbeider med å utvikle og dokumentere gode objektive målemetoder med ulik grad av automasjon som kan være regningsvarende under norske forhold.

Les hele artikkelen

Forsker på framtidens slakterier

I forskningsprosjektet «Meat 2.0» jobber vi sammen med blant annet Nortura og NMBU for at fremtidens slakterier kan se helt annerledes ut.

Les hele artikkelen

Verdien av tryggere mat

I Norge har vi siden 2001 hatt en handlingsplan mot Campylobacter med aktive tiltak for å hindre smitte med kyllingkjøtt. Det er vel anvendte penger.

Les hele artikkelen