Bærekraftig matproduksjon

Et sentralt element i en bærekraftig matproduksjon er hvor mye vi selv kan produsere av mat som er ernæringsmessig god for alle, samtidig som den er tilpasset det norske ressursgrunnlaget. I Norge har vi kun 3% landareal som kan dyrkesDet er derfor helt sentralt at vi klarer å utnytte og ta vare på de ressursene vi har til matproduksjon, slik at de som skal leve i framtida, også kan produsere sin egen mat.  

Et bærekraftig norsk kosthold forutsetter at vi kan spise i tråd med kostrådene, slik at de fleste av oss dekker sine næringsbehov med mest mulig norskproduserte matvarer. Kjøtt, meieriprodukter og egg er næringsrike matvarer som kan produseres over hele landet. Ved bruk av utmarksbeite, grovfôr og kraftfôr, er husdyrproduksjon mindre sårbar for klimaendringer enn planteproduksjon til mat. Alle arealer hvor det kan dyrkes plantevekster til humant konsum må benyttes til dette. Samtidig er dette produksjoner som er mer sårbare og i større grad påvirkes av værvariasjoner og klimaendringer. En stabil husdyrproduksjon er derfor viktig for å få utnyttet planter som ikke har matkvalitet, til dyrefôr.

I Norge har vi i dag gjort oss helt avhengig av å importere mat, og selvforsyningsgraden er i underkant av 50%. Dette er blant annet et resultat av at vi etterspør produkter som ikke kan produseres her, samtidig som importreglene har blitt endret over tid. På energibasis utgjør kjøtt og melk 70% av Norges landbaserte matproduksjon. Animalske matvarer er derfor svært viktige for selvforsyningsgraden, samtidig som norsk husdyrhold kan ivareta både biologisk mangfold, ressursutnyttelse og arbeidsplasser. Det å opprettholde egen husdyrproduksjon er en viktig del av et norsk bærekraftig kosthold. Dersom husdyrproduksjonen i Norge går ned, viser undersøkelser at selvforsyningsgraden også kan gå ned.

Bærekraftig norsk kosthold

Kostholdet må avspeile hva som kan dyrkes lokalt og regionalt. Legges det til grunn kan et bærekraftig, sunt norsk kosthold bygge på følgende hovedprinsipper:

 • Mer norsk korn
 • Mer tradisjonelt matkorn med bakekvalitet, som hvete og rug
 • Flere matvarer basert på bygg og havre
 • Mer norske grønnsaker, poteter, frukt og bær
 • Økt forbruk av norske belg- og oljevekster
 • Økt forbruk av villfisk.
 • En stabil husdyrproduksjon basert på at norske fôr- og beiteressurser skal unyttes bærekraftig.

Fakta:

FAO, FNs organisasjon for mat og landbruk, definerer et bærekraftig kosthold som et kosthold som

 • har liten miljømessig påvirkning
 • bidrar til mat- og ernæringssikkerhet og til et sunt liv
 • beskytter og respekterer biologisk mangfold og økosystemer
 • er kulturelt akseptabelt, tilgjengelig, økonomisk rettferdig og rimelig
 • er ernæringsmessig adekvat, trygt og sunt, og
 • optimaliserer naturlige og menneskelige ressurser

Les mer om bærekraftig matproduksjon i Kjøttets tilstand 2019