Svin

Obligatorisk veterinærkurs fra nyåret

Dyrevelferdsprogrammene (DVP) er viktig i arbeidet med å dokumentere og forbedre dyrevelferden i Norge. Fra og med 01.01.2024 må veterinæren ha bestått kurs for å gjennomføre DVP-besøk hos svinebesetninger.

Les mer om kurset

Kontakt oss