Dyrehelse

God dyrehelse er grunnleggende for dyras velferd. I tillegg er god dyrehelse et konkurransefortrinn for norsk husdyrproduksjon.

Husdyrnæringa i Norge har gjennom mange år samarbeidet med veterinærmyndigheter og fagmiljøer om å overvåke og bekjempe smittdomme dyresjukdommer. Målet har vært å fjerne virus og bakterier som plager dyr og bonde - og også ødelegger for økonomien i produksjonen. 

I dag har norske matproduserende dyr en unikt god dyrehelse og får oppsiktsvekkende lite antibiotika i internasjonalt perspektiv. Friske dyr trenger ikke medisiner.

Animalia skal arbeide aktivt for å bidra til best mulig dyrehelse i norsk matproduserende husdyrproduksjon. Animalia jobber med forebyggende helsearbeid og organisert sjukdomsbekjempelse for næringa blant annet gjennom de fire helsetjenestene vi koordinerer og leder: Helsetjenesten for fjørfe, Helsetjenesten for sau, Helsetjenesten for svin og Helsetjenesten for storfe. I tillegg samarbeider vi med Helsetjenesten for geit, som ledes av Tine, om felles utfordringer og tiltak.

Les mer om virksomheten til de enkelte helsetjenestene Animalia leder og koordinerer under det enkelte dyreslag:

Den gode dyrehelsa utfordres

Tida vi lever i representerer vesentlige utfordringer for den gode norske dyrehelsa. Vi importerer mange produkter, vi reiser mye og vi bruker utenlandsk arbeidskraft i husdyrnæringa. Dette gjør kunnskap om effektivt smittevern viktigere enn noen gang. Noen smitteverntiltak er generelle: 

Andre smitteverntiltak er spesifikke for det enkelte dyreslag: