Kjøttets tilstand - statistikk

Kjøttets tilstand er Animalias statusrapport for norsk kjøtt- og eggbransje som utkommer en gang i året på høsten.