Kjøttets tilstand- statistikk

Kjøttets tilstand er Animalias statusrapport for norsk kjøtt- og eggbransje som utkommer en gang i året om høsten.

Kjøttets tilstand inneholder aktuelle fagartikler og statistikk over sentrale deler av norsk egg- og kjøttproduksjon. Statistikken grupperes innenfor husdyrproduksjon, dyrehelse, mattrygghet, dyrevelferd, slakt, kjøtt- og eggkvalitet, forbruk og forbrukerholdninger og bærekraft, miljø og klima. 

Digital statistikk

Animalia arbeider med å digitalisere statistikken i Kjøttets tilstand, noe som vil bidra til økt brukervennlighet og nye muligheter for sammenstilling av data, samt en mer løpende oppdatering av tall.

Som en del av dette arbeidet har vi nedenfor samlet nøkkeltall langs verdikjeden for kjøtt og egg, som gir et godt bilde av status og sentrale utviklingstrekk i norsk husdyrproduksjon.


Vi tar gjerne imot tilbakemeldinger eller spørsmål knyttet til arbeidet med å digitalisere Kjøttets tilstand, bruk i tilfelle skjemaet nedenfor.