Helsekort for gris

Alle dyreholdere har plikt til å føre opptegnelser over sjukdom, skader og dødelighet i besetningen. Helsekortene kan benyttes til dette formålet.

Sjukdom og dødelighet skal noteres uavhengig av om dyret er undersøkt av veterinær og uavhengig av om dyret får medisinsk behandling eller ikke. Forebyggende behandling (for eksempel vaksinering og parasittbehandling) skal også noteres.