Afrikansk svinepest

Afrikansk svinepest (African swine fever, ASF) er en svært smittsom og alvorlig virussjukdom hos svin. Sjukdommen fantes opprinnelig bare i Afrika, men siden 2007 har vi sett en økt utberedelse i Europa etter at den ble introdusert i Georgia. I august 2023 ble det registrert et utbrudd i Sverige, ca 180 km fra grensen til Norge 

Afrikansk svinepest (ASF) smitter kun til dyr i svinefamilien og er ikke farlig for mennesker. Både tamsvin og europeisk villsvin er svært mottakelige for viruset, og dødeligheten er svært høy.  

Årsaken til ASF er et DNA-virus tilhørende familien Asfarviridae. Smitte skjer ved direkte kontakt med tam- eller villsvin, indirekte gjennom inntak av forurenset materiale (f.eks. matrester, fôr eller søppel), eller ved kontakt med forurensede overflater. ASF-viruset er svært motstandsdyktig og kan leve lenge utenfor vertsdyret.  

Inkubasjonstiden (fra smitte til kliniske symptomer) for ASF er fra 1 til 15 døgn. De vanligste sjukdomstegnene er høy feber, nedsatt allmenntilstand, rødflammete hud med blødninger og eventuelt oppkast og diare. Sjukdommen er oftest akutt og de fleste dyrene dør (opp mot 100 prosent) i løpet av 1-10 dager. ASF kan ikke behandles, men det jobbes iherdig med å utvikle vaksiner. Det er ikke mulig å skille mellom afrikansk og klassisk svinepest på grunnlag av kliniske funn.  

ASF er en liste 1 -sjukdom, og mistanke skal umiddelbart meldes til Mattilsynet. 

I 2014 ble viruset første gang påvist i EU og i 2023 i Sverige. Utbredelsen av sjukdommen foregår på to måter. Enten sprer den seg med villsvinpopulasjonen med en utbredelse på 1-3 km i måneden eller ved hjelp av mennesker som tar med seg smittet kjøtt eller annet materiell som tamsvin eller villsvin kommer i kontakt med. På denne måten ser vi at smitten har «hoppet» opptil 1000 km fra nærmeste kjente utbrudd av ASF. 

Les mer: