Smittevernråd- Afrikansk svinepest

Afrikansk svinepest (ASF) er en svært alvorlig virussjukdom hos svin. Dersom sjukdommen spres til Norge, kan utfallet bli katastrofalt for svinenæringen. Vi har alle et ansvar for å redusere risikoen for å få smitten inn i Norge.

Mattilsynet, Veterinærinstituttet, Norsvin og Animalia har utarbeidet en plakat med smittevernråd. Rådene omfatter hygienetiltak, krav om karantenetid før man går inn i en norsk besetning etter mulig smittekontakt i andre land og ikke minst råd om hvordan man unngår å spre smitte via mat. Plakaten er oversatt til engelsk, russisk, polsk, rumensk og litauisk. Disse bør henges opp godt synlig på gårder og andre relevante steder.

Plakater på:

Afrikansk svinepestvirus smitter kun til dyr i svinefamilien, og er ikke farlig for mennesker. Både ville og tamme svin kan få sjukdommen. Hos svin gir sjukdommen høy feber, nedsatt allmenntilstand, blødninger i huden og dødelighet opp mot 100%. ASF kan ikke behandles og det finnes ingen vaksiner mot viruset. 

Les mer om ASF her

Alle bønder skal ha en smittevernplan

Et godt smittevern på gården er nødvendig for å beskytte dyra mot ASF, MRSA og andre smittestoffer. Alle gårder skal nå ha en smittevernplan. Animalia er i ferd med å ferdigstille et kurstilbud som vil gi oppdatert kunnskap om sjukdommer hos dyr, sjukdommer som kan spres mellom dyr og mennesker og forebyggende tiltak mot smittespredning og utvikling av antibiotikaresistens. Kurset inkluderer utarbeidelse av en smittevernplan.

Les mer om dyrehelsekurs og smittevernplan her.