Helsegrissystemet

Helsegrissystemet er et dokumentasjons- og oppfølgingssystem for helse, velferd og hygiene i alle norske svinebesetninger.

Logg inn i Helsegrissystemet

Hefte: Dyrevelferdsprogrammet for svin - Hva må jeg ha på plass? (pdf)

Videoer som viser pålogging til Helsegrissystemet, utfylling av dyrehold og utfylling av besetningsrapport for veterinærer og produsent finner du på denne siden.

Brukerstøtte. Hverdager mellom 09.00 - 14.00 
Telefon: 917 74 153
E-post: helsegris@animalia.no 

Helsegrissystemet gir mulighet til å kvalitetssikre daglig praksis, inkludert helse, velferd og hygiene, og danner et godt grunnlag for målrettet rådgiving og økonomisk gevinst for den enkelte svineprodusent. Dette sikrer også slakteriene kvalitet på grisene de mottar og dermed på produktene de tilbyr forbrukerne.

Det stilles krav om veterinærbesøk i alle norske svinebesetninger én til tre ganger årlig, avhengig av besetningstype og -størrelse (se tabell). Målrettet rådgiving og godt samarbeid mellom produsent og veterinær vil bidra til å sikre norske griser god helse og dyrevelferd. I et rådgivingsbesøk går veterinær og produsent sammen gjennom besetningen, vurderer områder med behov for forbedring og oppfølging, og besvarer standardiserte spørsmål i en besetningsrapport. Eventuelle tiltak som bør gjennomføres innen neste besøk føres også inn i Helsegrissystemet. 

Antall årlig leverte

Minimum antall veterinære rådgivingsbesøk per år

Smågris

Slaktegris

0-200

<750

1

>200

751-1500

2

 

>1500

3