Brukerveiledning

Innhold

For produsent:

For veterinær:

 

For produsent

Innlogging

Du logger inn i Velferdsportal storfe med ditt brukernavn (produsentnummer) og passord fra Landbrukets Dataflyt (Produsentregisteret). 

Innloggingssiden finner du på vpstorfe.animalia.no. Du vil også finne en lenke til denne siden i din husdyrkontroll.

Har du glemt brukernavn og/eller passord? Ta kontakt med Produsentregisteret eller gå til denne siden for å lage nytt passord. 

Forside/status

Når du har logget inn i VPstorfe ser forsiden din slik ut:

skjermbilde_forside_produsent.png

1) Viser din status i Dyrevelferdsprogrammet for storfe, representert ved et symbol og tilhørende tekst. Nedenfor er en oversikt over hva de ulike symbolene betyr:

Skjermbilde_status.png

2) Gul boks viser din neste besøksfrist dersom du er innrullert i Dyrevelferdsprogrammet.

3) Rød boks vister eventuelle åpne avvik. Teksten angir hvilken kategori, spørsmål og dyregruppe avviket gjelder. Til høyre ser du nedtelling til frist for lukking av avvik. Trykk på den blå knappen «Vis avvik» for å se detaljer om hvilke tiltak som er foreslått for å lukke avviket.

4) Blå boks viser foreslåtte forbedringer (dette er ikke avvik). Teksten angir hvilken kategori, spørsmål og dyregruppe forslaget gjelder. Trykk på den blå knappen «Vis forbedring» for å se detaljer om hvilke tiltak som er foreslått som forbedring. Trykk på krysset i høyre hjørne for å fjerne boksen.

5) Til høyre i skjermbildet ser du tre info-kort:

 • Det første viser din kontaktinfo (hentet fra Produsentregisteret). Om kontaktinfo ikke stemmer må dette oppdateres. Trykk på lenken nederst i kortet for å komme til din profil hos Produsentregisteret.

 • Det andre viser kontaktinfo til brukerstøtte.

 • Det tredje lister opp noen nyttige lenker.

6) Øverst ser du en blå faneline med to faner:

 • Avtaler: klikk på denne for å komme til avtaleoversikten.
 • Besøksrapporter: klikk på denne for å komme til arkiv over dine besøksrapporter

Avtaler

Under fanen «Avtaler» ser du liste over veterinærer du har aktiv avtale med.

For å opprette en ny avtaleforespørsel trykker du på den blå knappen nederst, «Legg til ny rådgivende veterinær». Søk opp og trykk på veterinærens navn i vinudet som dukker opp.

For å si opp en avtale trykker du på knappen «si opp» til høyre på linja, du har da mulighet til å skrive en melding til veterinæren om hvorfor avtalen sies opp. Det er én måneds gjensidig oppsigelsestid.

Skjermbilde_avtaler_produsent.png

Besøksrapporter

Under fanen «Besøksrapporter» ser du liste over tidligere innsendte besøksrapporter. Trykk på en rapport i lista for å se detaljert innhold.

Skjermbilde_besøksrapporter.png

Varsling

VPstorfe sender ut relevante varsler på SMS og e-post. Følgende varsler sendes ut:

 • Info om at du er innrullert i Dyrevelferdsprogrammet
 • Info når besøksfristen nærmer seg (30 og 14 dager før fristen , og 1 dag etter fristen)
 • Info når fristen for å lukke avvik nærmer seg (30 og 14 dager før fristen , og 1 dag etter fristen)
 • Info om endring i avtaleforhold (veterinær har sagt opp eller avvist en avtale)

Du kan reservere deg mot meldinger på SMS og/eller e-post slik:

 1. Trykk på navnet ditt øverst i høyre hjørnet.
 2. I nedtrekksmenyen velger du "Innstillinger".
 3. Fjern avhuking for SMS og/eller Epost avhengig av dine ønsker. 

 

For veterinær

Innlogging

Du logger inn i Velferdsportal storfe med ditt brukernavn og passord fra Landbrukets Dataflyt (Produsentregisteret). Det er det samme som brukes i f.eks. Dyrehelseportalen.

Innloggingssiden finner du på vpstorfe.animalia.no. Du vil også finne en lenke til denne siden i Dyrehelseportalen.

Har du glemt brukernavn og/eller passord? Ta kontakt med Produsentregisteret eller gå til denne siden for å lage nytt passord.

Forside

Når du har logget inn i VPstorfe ser forsiden din slik ut:

Skjermbilde_forside_vet.png

1) Til høyre i skjermbildet ser du tre info-kort:

 • Det første viser din kontaktinfo (hentet fra Produsentregisteret). Om kontaktinfo ikke stemmer må dette oppdateres. Trykk på lenken nederst i kortet for å komme til din profil hos Produsentregisteret.
 • Det andre viser kontaktinfo til brukerstøtte.
 • Det tredje lister opp noen nyttige lenker.

2) Til venstre i skjermbildet ser du en minirapport som viser:

 • Hvor mange åpne avvik dine produsenter har
 • Hvor mange av dine produsenter som har besøksfrist de neste 14 dagene
 • Hvor mange ufullstendige besøksrapporter du har (kladder)
 • Hvor mange ubesvarte avtaleforespørsler du har

Trykk på en linje i rapporten og du sendes til en side med utfyllende info.

3) Knapp «Ny besøksrapport» bruker du på for å opprette en ny besøksrapport. Du blir bedt om å velge en av dine produsenter fra en liste når du trykker på knappen. Du finner den samme knappen øverst i høyre hjørne på alle sidene i VPstorfe.

4) Øverst ser du en blå faneline med fire faner. Disse fanene inneholder tabeller med ulik informasjon om dine avtaler og produsenter:

Tips! Flere av kolonnene har et symbol med to piler, disse kan du trykke på for å sortere listen etter verdiene i kolonnen.

 • Mine produsenter: klikk på denne for å få opp en liste over alle produsentene du har en aktiv avtale med. Oversikten viser kontaktinfo, besøksfrist og status for produsentene.
 • Avvik: Klikk på denne for å få opp en liste over alle åpne avvik dine produsenter har. Klikk på et avvik for å se detaljer. Du kan også se tidligere/lukkede avvik ved å huke av for «vis lukkede».
 • Besøksrapporter: klikk på denne for å komme til arkiv over dine produsenters tidligere besøksrapporter. Klikk på en besøksrapport for å se detaljer.
 • Avtaler: klikk på denne for å komme til avtaleoversikten. Herfra kan du godkjenne, avvise eller si opp avtaler.

Avtaler

Under fanen «Avtaler» ser du liste over dine aktive avtaler, samt avtaleforespørsler som venter på svar.

For å svare på en ny avtaleforespørsel trykker du på knappen «Behandle» til høyre i tabellen (1), velg deretter «godkjenn» eller «avvis». Hvis du avviser avtalen får du mulighet til å skrive en begrunnelse før du bekrefter valget.

For å si opp en avtale trykker du på knappen «si opp» til høyre i tabellen (2). Du får også da mulighet til å skrive en begrunnelse til produsenten.

Skjermbilde_avtaler_vet.png

Opprette besøksrapport

For å kunne opprette og fylle ut en besøksrapport må du ha en aktiv avtale med produsenten (se punkt «Avtaler»).

Besøksrapport kan deretter opprettes på en av følgende måter:

 • Alternativ 1: Trykk på knappen «Ny besøksrapport» på forsiden din, evetuelt øverst til høyre i en av fanene. Velg så aktuell produsent fra listen som kommer opp.
 • Alternativ 2: Gå til «Mine produsenter», trykk på «Velg» til venstre i tabellen, og deretter «Ny/fortsette besøksrapport».

Når besøksrapport er opprettet får du opp skjema til utfylling:

Nytt skjermbilde_QA.png

1) Navn på produsenten skjema gjelder for. NB! Dobbeltsjekk alltid at det er riktig.

2) Besøksdato: Automatisk utfylt som dagens dato, hvis det ikke stemmer (f.eks. hvis skjema fylles ut i etterkant av besøket) må dato endres til dagen besøket ble gjennomført.

3) Kategorier i skjema: Trykk på en knapp for å se spørsmålene under gitt kategori. Huk av riktig alternativ for å svare på et spørsmål, noen svar trigger oppfølgingsspørsmål som også må besvares. Alle spørsmål markert med * er obligatoriske.

4) Forhåndsvis: Trykk på knappen for å se en oppsummering av det du har registrert så langt.

5) Send inn: Trykk på knappen for å sende inn skjema når alle obligatoriske spørsmål er besvart. NB! Innsendt skjema kan ikke redigeres.

6) Tøm skjema: Trykk på knappen for å fjerne alle svarene dine og starte utfylling av skjema på nytt.

7) Tilbake: Trykk på knappen for å komme tilbake til forsiden din i VPstorfe. Du vil finne igjen påbegynt besøksrapport som en kladd under fanen «Besøksrapporter» - trykk på den for å fortsette utfyllingen senere.

 

NB! VPstorfe har ikke offline-støtte, du ha tilgang på internett når du fyller ut skjema. I fjøs uten nett, eller med dårlig dekning, anbefales det å fylle ut på papir og føre inn på PC senere.

 

Håndtere avvik

Dersom det er satt et avvik hos en produsent kan du finne igjen dette og se detaljer slik:

 • Alternativ 1: under fanen «Avvik», finn aktuelt avvik og klikk på det.
 • Alternativ 2: under fanen «Mine produsenter», finn riktig produsent og klikk på «valg» til venstre for navnet, og deretter «status».

Skjermbilde_avvik_detalj_vet.png

Når du kommer inn på oversikten over avviket (bilde ovenfor) ser du:

1) Info om hvem og hva avviket gjelder

2) Info om tiltak som er foreslått av veterinær m/ lukkefrist.

3) Knapp for å utsette fristen. NB! Som veterinær kan du utsette fristen så lenge den ikke er utgått.

4) Knapp for å lukke avviket. Når du trykker på knappen får du mulighet til å skrive en kommentar, f.eks. beskrivelse av hva som er gjort og hvordan det er dokumentert, før du bekrefter lukking.

 

Varsling

VPstorfe sender ut relevante varsler på SMS og e-post. Følgende varsler sendes ut:

 • Info når en produsent har sendt deg en avtaleforespørsel.
 • En minirapport annenhver mandag som inneholder oppsummerende info om dine produsenter.

Du kan reservere deg mot meldinger på SMS og/eller e-post slik:

 1. Trykk på navnet ditt øverst i høyre hjørnet.
 2. I nedtrekksmenyen velger du "Innstillinger".
 3. Fjern avhuking for SMS og/eller Epost avhengig av dine ønsker.