Helsekort og beskrivelse av helsekortordningen

Alle storfeprodusenter skal sørge for registreringer i Helsekort for enkeltdyr og buskap. 

Opplysninger fra Helsekort rapporteres til Kukontrollen (TINE Rådgiving) og Storfekjøttkontrollen (Animalia).

Hovedmålet med sjukdomsregistreringen er å dokumentere dyrehelsa ved hjelp av pålitelige registreringer av både produksjonssjukdommer og infeksjonssjukdommer.

Opplysningene gir bonden en god oversikt over sjukdoms-tilstanden i buskapen. Rådgiverne får hjelp fra dataene til vurdering av tiltak i besetningen og distriktet.