Ola Nafstad

Ass. direktør - Fagdirektør Husdyrproduksjon og Dyrevelferd, bærekraftig produksjon og kosthold
Ledergruppe

Tlf: +47 908 55 568
ola.nafstad@animalia.no