Storfetransport og dyrevelferd - faktaark

Under transport blir storfe utsette for ei rekke faktorar som kan vera stressande. Pålessing, stopp undervegs, rørsle i transportmidlet, transporttida, fastbinding og blanding med framande dyr er dei viktigaste, og det er summen som er avgjerande.

Her er et faktaark om storfetransport og dyrevelferd