Inge Midtveit

Spesialveterinær dyretransport
Dyrevelferd transport og slakting

Tlf: +47 913 50 752
inge.midtveit@animalia.no