Smittesikring

Smittepresset i noen deler av landet ansees som høyt på grunn av stor dyretetthet, mye kjøp og salg av dyr, bruk av utenlandsk arbeidskraft og import av dyr, utstyr og maskiner.

Alle aktører som er i befatning med dyr og matproduksjon, må øke sin bevissthet omkring smittebeskyttelse i alle deler av landet. Dette gjelder spesielt bonden som må smittesikre sin bedrift. Alle som ferdes fra fjøs til fjøs har et selvstendig ansvar for smittesikker adferd. 

Kontrollprogammet Bekjempelse av BRSV og BCoV har som mål å redusere forekomsten av sykdom mest mulig. Samtidig som det pågår en kamp mot spredning av digital dermatitt (DD).

I menyen til høyre finner du fagartikler om hvordan du kan jobbe med smittesikring i egen besetning.