Videreføring av Kontrollprogrammets aktiviteter

Kontrollprogrammet avsluttes i sin nåværende form ved utgangen av 2022 og vil deretter gå over i driftsfase. Dette innebærer at kostnaden for analyse av prøver (BRSV/BCoV) vil tilfalle produsent fra og med 1.1.2023.

Vi anbefaler fortsatt alle produsenter som kjøper og selger livdyr å ha en gyldig virusstatus for best mulig smittevern i egen besetning og for å dokumentere grønn status i forbindelse med salg. Helsestorfe vil fortsatt gi 1000,- ekstra per avlsdyr. Les mer om Helsestorfe her.

Fortsatt vil bransjeretningslinjene for livdyrhandel være førende for omsetning av livdyr og det oppfordres til at veterinær melder alle mistanker om smittsom diaré (BCoV) og hoste (BRSV) til beredskapstelefonen, som tidligere.

Beredskapstelefonen:

51 37 15 00 (Innvalg: 5 Dyrehelse)
Mandag - fredag 08:00 – 15:30