202S Reindyrslakt klassebeskrivelser 2

ID: 202S_Klassebeskrivelser
Versjon: 2
Utarbeidet av: Morten Røe, 29. august 2015
Godkjent av: Klassifiseringsutvalget
Gyldig fra: 5. Desember 2016

1. Hensikt: Beskrive gjeldende system for fastsettelse av KLASSE for reinsdyrslakt.

2. Omfang: Gjelde alle reinsdyrslakt. Prosessbeskrivelsen er obligatorisk for alle slakterier som er med i klassifiserings-ordningen.

3. Ansvar og myndighet: Anleggets klassifisør har ansvar for at prosedyren gjennomføres. ANIMALIA har myndighet til å kontrollere anleggets klassifisør angående gjennomføring av prosedyren.

4. System for klassefastsettelse av storfe:

4.1 Tredeling: Reinsdyrslakt sin klasse fastsettes ut fra kroppsform inklusive fett. Slakteskrotten deles inn i tre deler, (1) bakpart inklusive mørbrad, (2) rygg (midtstykke) og (3) frampart (bog, entrecôtekam, høyrygg og nakke).

For å fastsette klasse på slaktets bakpart vurderes tre linjer, baklinje på låret (1), ytre linje (2) og ei linje over slaktets mørbrad (3). Midtstykkets klasse fastsettes ut fra ryggens form og bredde fra slaktets korsrygg frem til bogbladene. Frampartens klasse fastsettes ut fra to linjer, form og bredde på høyryggen (over bogbladene) og muskelsetting over bogbladet.

Alle de tre kroppsdelene skal tillegges lik vekt ved klassefastsettelsen.

4.2 Profiler: I forbindelse med klassefastsettelse er formen på slaktets ulike deler av avgjørende betydning. Vi snakker om musklenes form eller profiler. Vi har følgende hovedprofiler:

Nr. Form/ profiler Beskrivelse
1 Konvekse Muskelens overflate vil være buet utover, bulende
2 Rette Muskelens overflate skal være rett/ strak hele
3 Konkave Muskelens overflate vil være buet innover, innsunket

Konvekse profiler indikerer hovedklassene U og E. Rette profiler finner vi i hovedklasse R. Konkave profiler finner vi i hovedklassene O og P.

For å skille klasse U og E snakker vi om konvekse til sterkt konvekse (superkonveks) profiler. Tilsvarende for klasse O og P snakker vi om konkave til sterkt/ svært konkave profiler.

Vi har følgende beskrivelse av hovedklassene:

Hoved-klasse Beskrivelse Klasse Nr. Beskrivelse
E Exceptional E+ 15 Eksepsjonell (ekstraordinær) muskelutvikling. Alle profiler er svært svulmende, konvekse til superkonvekse

Lår: Svært avrundet (konveks). Flatbiffen brer seg merkbart over bekkenbenet og mørbraden er tydelig/markert avrundet.
Rygg: Svært bred og velutviklet helt opp til bogen.
Bog: Svært tydelig avrundet.
E 14
E- 13
U Superior/ Ultra U+ 12 Svært god muskelutvikling. Alle profiler er svulmende (konvekse)

Lår: Avrundet (konveks). Flatbiffen brer seg utover bekkenbenet og mørbraden skal være avrundet (konveks).
Rygg: Bred og velutviklet helt opp til bogen.
Bog: Tydelig avrundet (konveks).
U 11
U- 10
R Excellent/ Eksellent R+ 9 God muskelutvikling. Alle profiler skal overalt være rette.

Lår: Velutviklet, minimum rette linjer. Flatbiffen og mørbraden skal være avrundet.
Rygg: Fortsatt tykk, men kan være mindre tykk fram mot bogen.
Bog: Avrundet.
R 8
R- 7
O Good/ God O+ 6 Middels muskelutvikling. Alle profiler skal være rette til svakt konkave.

Lår: Middels utviklet. Mørbraden skal ha en rett profil.
Rygg: Middels utviklet.
Bog: Middels utviklet.
O 5
O- 4
P Ordinary/ Ordinær P+ 3 Lav muskelutvikling. Alle profiler skal være konkave til svært konkave.

Lår: Lavt utviklet.
Rygg: Lavt utviklet, tynn med synlige torntapper /bein.
Bog: Lavt utviklet, flat med synlige bein.
P 2
P- 1