102S Klassifiseringsansvarlige 3

ID: 102S_Klassifiseringsansvarlige
Versjon: 3
Utarbeidet av: Morten Røe
Godkjent av: Klassifiseringsutvalget
Gyldig fra: 23. August 2016

Klassifiseringsansvarlige ved hvert enkelt slakteri:

Nr. EFTA Slakteri Klassifiserings- ansvarlig Endr- inger Endring- sdato
1 105 Stensaas Reinsdyrslakteri Jan Inge Sorken    
2 107 Nortura Otta Svein Leirflaten    
3 275 Fjellvilt Nils Tonny Bransfjell    
4 423 Lierne Viltforening Sten Arne Skogmo    
5 643 Nortura Bjerka Endre Iversen Raknes    
6 802 Nortura Karasjok Ole Martin Lunde    
7 889 MT slakt Johan Mathis Buljo    
8 964 Boazu as Johan Mathis Buljo    
9 1256 Holtan Rein DA Mads Jonas Pavall    
10 1524 Kandstadfjord Vestre Hinnøy Lars Arne Hansen    
11 1558 Midtnorsk Mobilslakt as Sten Arne Skogmo    
12 1659 Fram Reinlag DA Hallgeir Opdal    
13 1741 Femundsmarka Vilt Ristin M Mortensson    
14 R71 Andsvatn Reinslakteri Per Mathis Oskal    
15 R93 Filefjell Reinlag as Knut Maristuen    
16 1310 Rølielv Reinslakteri Kurt Gaup    
17 1562 Inger Anita Smuk Inger Anita Smuk    
18 1563 Trollheimen Gustav Kant Gustav Kant    

Representanter i Klassifiseringsutvalg for reinsdyrslakt:

Representant: Bedrift/ Organisasjon Endringer
John Anders Lifjell (leder) NRL  
Sten Arne Skogmo NRL  
Per Mathis Oskal NRL  
Gunnar Sorken PRL  
Tone Frantzen Seppola Landbruksdirektoratet