301P Veiing av helt slakt 6

ID: 301P_Veiing av slakt
Versjon: 1
Utarbeidet av: Morten Røe, 15. august 2014
Godkjent av: Klassifiseringsutvalget
Gyldig fra: 1. januar 2015

1. Hensikt: Beskrive innveiing av slakt. Beskrive offentlige krav ved veiing av slakt. Deklarere system for varmvektsvinn. Sikre lik håndtering av alle slakt.

Vektgrunnlag ved avregning av slakt til produsent var opprinnelig vekt ved salg. I 1960 gikk alle slakteriene i Norge over til å avregne produsent etter varmvekt. Veiing av varme slakt, etter ca. 45 min, erstattet kaldveiing. Innføring av varmveiing og en fast trekksats var et viktig bidrag til å standardisere kjøleprosessen for slakt.

2. Omfang: Gjelder alle slakt slaktet på slakterier. Gjelder all veiing av slakt i forbindelse med avregning og salg av hele slakt.

3. Beskrivelse
3.1 Slaktets vekt ved veiing i slaktehallen, senest 45 minutter etter stikking skal anvendes ved avregning til produsenten. Avregningsvekt er varmvekt, etter ca. 45 min., fratrukket 3 % varmvektsvinn, regnet av varmvekt.

3.2 Slakt til observasjon skal veies før de tas inn i karantene.

3.3 Slaktevekt skal bestemmes med elektronisk vekt godkjent av direktoratet for måleteknikk. Slaktevekt skal bestemmes til nærmeste 100g. Direktoratet for måleteknikk (tidl. justervesenet) krever at en ved elektroniske veiing skal ha eget display som viser slaktets 100 % vekt. På hver observasjon skal det loggføres at det er 98 % vekt som er registrert. Taravekter pr slakt skal dokumenteres på loggutskrift.