010S Midlertidig godkjennelse 2

ID: 010S_Midlertidig godkjennelse
Utgave: 2
Utarbeidet av: Morten Røe
Godkjent av: Klassifiseringsutvalget
Gyldig fra: 5. August 2016

1. Hensikt: Kriterier for midlertidig godkjennelse.

2. Omfang: Gjelder alle aspiranter. Aspiranten må være registrert i KTERM.

3. Ansvar og myndighet: En godkjent klassifisør må gå god for aspirantens klassifiseringsarbeid og er ansvarlig for den gjennomførte klassifiseringen.

4. Gjennomføring: Alle aspiranter som skal klassifisere må ha midlertidig godkjennelse. Slakteriet oppretter midlertidig godkjennelse av aspiranten gjennom å registrere avtale om midlertidig godkjennelse på dataverktøyet KTERM, «kterm.animalia.no».

Det normale vil være å stede ut midlertidig godkjennelse fram til vedkommende kan avlegge eksamen.

Dokumentreferanse
220Klassifisering065S
220Klassifisering066S