060P Aspirantopplæring 2

ID: 060P_Aspirantopplæring
Versjon: 2
Utarbeidet av: Morten Røe
Godkjent: Klassifiseringsutvalget
Gyldig fra: 5. Desember 2016

1. Hensikt: Sikre et faglig nivå for å gjennomføre en ensartet klassifisering. Målsettingen er å gi klassifisøren en inngående kjennskap i regelverket for klassifisering, bakgrunnen for klassifisering, forhold som påvirker klassifiseringsresultatet og konsekvensen av klassifiseringen.

2. Omfang: Gjelder alle klassifiseringsaspiranter og ANIMALIA.

3. Ansvar og myndighet: ANIMALIA har ansvar for å lage og gjennomføre et opplæringsprogram og å godkjenne klassifisører.

Slakteriet har ansvar for påmelding av nye aspiranter og å sørge for at de til enhver tid har godkjent klassifisører ved slakteriet.

ANIMALIA har myndighet etter oppdrag fra Klassifiseringsutvalget til å utarbeide et opplæringsprogram.

4. Gjennomføring: Opplæringsprogrammet består av 5 deler:

Nr. Aktivitet Hva går den ut på:
1 Påmelding Påmelding skal skje før aspiranten påbegynner utdannelsen.
2 Praksisperiode 12 måneders praksis som skal påbegynnes senest 1/11 etter godkjent søknad.
3 Eksamen Praktisk eksamen i klassifisering.

Dokumentreferanse
001P, 002P og 009S