050P Etterutdanningskurs 2

ID: 050P_Etterutdanning
Versjon: 2
Utarbeidet av: Morten Røe
Godkjent av: Klassifiseringsutvalget
Gyldig fra: 5. Desember 2016

1. Hensikt: Beskrivelse av kursene. Beskrive mål.

2.Omfang: Gjelder alle aspiranter og godkjente klassifisører.

3. Ansvar og myndighet: ANIMALIA arrangerer kursene. Arrangerende slakteri plikter å legge forholdende til rette for at kurset gjennomføres på en akseptabel måte, dvs. kunne skaffe slakt, plass for praksis og lokaliteter for å samle deltagerne.

4. Kurset: Kurset avholdes normalt i september hvert år. Ett kurs per år, hvert annet år i sør og nord. Kursvarighet er 1 dag. Godkjente klassifisører må delta på kurs hvert annet år.

Tabell 1: Hensikt/ formål med etterutdanningskurs

Nr. Hensikt/ Formål
1 Kalibrere og oppdatere de godkjente klassifisørens kunnskaper.
2 Oppdatere angående endringer i klassifiseringsregelverket.
3 Bygge klassifisørenes selvtillit.
4 Teste klassifisørene så de kjenner sitt prestasjonsnivå.

4a. Kursprogram legges ut på Animalia sin hjemmeside. Epost med link til program sendes de klassifiseringsansvarlige.

4b. Kurspåmelding:< Påmelding skjer i KTERM. Påmeldings-fristen finnes i programmet. Klassifiseringsansvarlig melder på deltagerne fra eget slakteri.

4c. Kursbevis: legges ut på KTERM.

4d. Godkjent kurs uten anmerking: Inntil 20 % avvik på kategori, maks. 65 % i bruttoavviks% for klasse og fettgruppe og maks 35 % i nettoavviks% for klasse og fettgruppe. Alle andre vil få godkjent kurset, men med anmerking.

4e. Internkalibrering: Deltagerne med anmerking under punkt 4e, må arrangere og bestå en internkontroll på eget slakteri før de kan begynne å klassifisere igjen.

4f. Kursavgift: Det kan faktureres en kursavgift for å dekke kostnader til mat og utstyr i forbindelse med kurset. Deltagerne må for øvrig dekke sine egne kostnader, opphold og reise.

5. Informasjon: Bekreftelse for kursdeltagelse gis på KTERM.