062S Aspirantopplæring, praksisperiode 2

ID: 062S_Aspirantopplæring, praksisperiode
Versjon: 2
Utarbeidet av: Morten Røe
Godkjent av: Klassifiseringsutvalget
Gyldig fra: 8. Desember 2016

1. Hensikt: Beskrivelse av praksisperiode for aspiranter.

2. Omfang: Gjelder alle aspiranter.

3. Ansvar og myndighet: Slakteriet har ansvar for praksis-perioden. Aspiranten klassifiserer under veiledning av en godkjent klassifisør. ANIMALIA har myndighet til å påse at praksisperioden gjennomføres etter oppsatt plan.

4. Gjennomføring: Praksisperiode kan påbegynnes etter at aspirantsøknaden er godkjent. Vi har følgende program:

Tabell 1: Praksisperiode for klassifiseringsaspirant. Aspirant skal:

Nr. Praksisperiode
1 Gjennomføre egenstudium av Klassifiseringshåndboka
2 ha klassifisert så mange reinsdyrslakt som mulig.
3 gis opplæring i hvordan et ferdig pusset /trimmet slakt skal være i henhold til varespesifikasjonene.

Dokumentreferanse
220Klassifisering060P
220Klassifisering061S