203S Reinsdyrslakt fettgruppebeskrivelser 2

ID: 203S_Fettgruppefastsettelse
Versjon: 2
Utarbeidet av: Morten Røe
Godkjent av: Klassifiseringsutvalget
Gyldig fra: 5. Desember 2016

1.Hensikt: Beskrive system for fastsettelse av FETTGRUPPE

2. Omfang: Gjelde alle slakt og alle slakterier.

3. Ansvar og myndighet: Slakteriet gjennomfører prosedyren. ANIMALIA kontrollere gjennomføringen.

4. System for fettgruppe fastsettelse for storfe:
Reinsdyrslakt sin fettgruppe fastsettes ut fra både ytre fettdeponeringer. Hovedvekten skal ligge på utbredelse og tykkelsen av de ytre fettlagene.

Vi har 5 hovedfettgrupper, nummerert fra 1 til 5. Hver hovedfettgruppe underdeles i 3 fettgrupper, dvs. totalt 15 fettgrupper. Vi har følgende beskrivelse av de 15 forskjellige fettgruppene i EUROP systemet:

Tabell 1: Beskrivelse av fettgruppene for reinsdyrslakt

Hoved-
fettgruppe
Nr. Fett-
grupper
Detaljbeskrivelse
5 15

14

13
5+

5

5-
Utvendig: Hele låret er nesten fullstendig dekket av fett, så overgangene mellom de enkelte muskler og fettstriper mellom muskelfibrene ikke lenger er synlige.

Innvendig: Musklene mellom ribbeina er infiltrert med fett. Synlige fettdepoter i brysthulen.
4   4+

4

4-
Utvendig: Et tykt lag med fett dekker det meste av slaktet. Tydelige fettstriper.

Innvendig: Musklene mellom ribbeina kan være infiltrert med fett. Noen store fettdepoter i brysthulen.
3   3+

3

3-
Utvendig: Et lite fettlag dekker over det meste av slaktet, med unntak av lår og bog.

Innvendig: Musklene skal fortsatt være synlig mellom ribbeinene.
2   2+

2

2-
Utvendig: Et tynt fettlag dekker det meste av slaktekroppen, svært lite fett over bog og lår

Innvendig: Musklene skal være godt synlig mellom ribbeinene.
1   1+

1

1-
Utvendig: Intet synlig fett til spor av fett

Innvendig: Intet fett synlig mellom ribbeinene.