061S Aspirantopplæring, påmelding 2

ID: 061S_Aspiranter påmelding
Versjon: 2
Utarbeidet av: Morten Røe
Godkjent av: Klassifiseringsutvalget
Gyldig fra: 1. Desember 2015

1. Hensikt: Beskrive søknadsprosess for å bli godkjent som aspirant.

2. Omfang: Gjelder alle aspiranter.

3. Ansvar og myndighet: Slakteriet søker om opptak for aspiranten. Slakteriet oppnevner en person som skal være overordnet ansvarlig for opplæringsprogrammet.

4. Gjennomføring: Innen 1.9 hvert år mottar ANIMALIA søknader fra alle som ønsker å påbegynne klassifisørutdanningen. Søknadsprosess er å opprette en ASPIRANTKONTRAKT i KTERM.

5. Registreringer Fyll ut formular for ASPIRANTKONTRAKT i KTERM.

http://kterm.animalia.no/kterm/klassifisoer/create

Dokumentreferanse
002P og 060P