220S Rein, kategorier og varenummer 2

ID: 220S_Rein, varenummer
Versjon: 2
Utarbeidet av Animalia: Morten Røe
Godkjent av: Klassifiseringsutvalget
Gyldig fra: 23. September 2016

Rein, kategorier i EUROP:

Kategori nr. Kategoribokstav Slaktkategori
190 Y Rein
191 Z Reinkalv

Varenummer:
De 5 første siffer i varenummeret gir informasjon om slaktets kategori og klasse, ved klassifisering.

Varenummer for Reinsdyreslakt:

Klasse Kategori Rein Kategori Reinkalv
E+ 190150 191150
E 190140 191140
E- 190130 191130
U+ 190120 191120
U 190110 191110
R+ 190100 191100
R+ 190090 191090
R 190080 191080
R- 190070 191070
O+ 190060 191060
O 190050 191050
O- 190040 191040
P+ 190030 191030
P 190020 191020
P- 190010 191010

Spesielle varenummer for Rein og Reinkalv

Klasse Varenummer
Rein Kalv
Død i slaktegjerde 190750 191750
Død transport 190760 191760
Retur/ Privat 190980 191980
Kassert Okse 190990 191990
Kassert Simle 190991 191991
Kassert Okse bequerel 190992 191992
Kassert Simle bequerel 190993 191993

Retur:
Når operatør trykker RETUR på terminalen, så skal dette generere en egen skrottlapp som inneholder informasjon i forhold til retur. Denne skrottlappen kommer i tillegg til den ORDINÆRE skrottlappen, som inneholder varenummer med klassifisert KLASSE.

Varianter:
Variant dokumenteres i varenummerets 6 siffer. Variant gir informasjon om kjønn og alder på slaktedyret.

Endringer fra forrige versjon:
Slått sammen tabeller for varenummer og spesielle varenummer.