063S Eksamen i klassifisering 3

ID: 063S_Eksamen i klassifisering
Versjon: 2
Utarbeidet av: Morten Røe
Godkjent av: Klassifiseringsutvalget
Gyldig fra: 5. Desember 2016

1.Hensikt: Prosedyrer for gjennomføring av eksamen og godkjennelse av eksamensresultat.

2.Omfang: Følgende personer kalles inn for å avlegge eksamen:

Tabell 1: Hvem kan gå opp til eksamen?

Nr. Hvem kan gå opp til eksamen
1. Alle aspiranter
2. Godkjente klassifisører som har fått inndratt sitt sertifikat.
3. Godkjente klassifisører som må forlenge sitt sertifikat.

3. Ansvar og myndighet: ANIMALIA arrangerer eksamenen og godkjenner nye klassifisører.

4. Påmelding: Varsles på mail og påmeldingen skjer på KTERM.

5. Gjennomføring: Eksamen arrangeres i september hvert år. Eksamen skal bestå av:

Tabell 2: Gjennomføring av eksamen

Tema Varighet
Kalibrering over 2 runder, klassifisering av 20 slakt 2,5 timer
Praktisk eksamen med 40 slakt 1,5 time

Vi har følgende reglement: Eksamen avvikles som en individuell eksamen. Eksamen gjennomføres med håndterminal. Kandidaten må selv sjekke at alle obligatoriske slakt er bedømt. De som jukser under eksamen vil bli vist bort. Innlevering skjer ved å overlevere håndterminal til Animalia. Innsigelser mot gjennomføring av eksamen må gis før eksamen begynner. Animalia avgjør når eksamen begynner.

6. Evaluering:
Vi har følgende vektlegging i totalindeksen:

Tabell 3: Vektlegging av de ulike parametere under eksamen

Nr. Resultatmål Vektlegging
1 Klassifiseringsindeks for kategori 33,33 %
2 Klassifiseringsindeks for klasse 33,33 %
3 Klassifiseringsindeks for fettgruppe 33,33 %

Indeksen for klasse og fettgruppe beregnes ut fra:

Tabell 4: Vektlegging av resultatmål innen klasse og fettgruppe

Nr. Resultatmål Vektlegging
1 Nettoavviksprosent 20 %
2 Bruttoavviksprosent 40 %
3 Korrelasjons koeffisient 40 %

Tabell 5: Krav for å bestå eksamen er:

Nr. Krav Poeng
1 Totalindeks >= 70,0 poeng
2 Kategori >= 90,0 poeng
3 Klasse >= 50,0 poeng
4 Fettgruppe >= 50,0 poeng

7. Informasjon om eksamensresultat
Resultatet av eksamen bekjentgjøres rett etter at eksamen er avholdt. Resultatet ligger på KTERM.

8. Klage på eksamensresultat
Kandidaten har klagerett. Klagen skal være skriftlig formulert, og være postlagt senest 14 dager etter at eksamen er avviklet.