100S Slakterier i klassifiseringsordningen 5

ID: 100S_Slakterier
Versjon: 5
Utarbeidet av: Morten Røe
Godkjent av: Klassifiseringsutvalget
Gyldig fra: 9. Desember 2016

Slakterier i Klassifiseringsordningen med godkjente klassifisører:

Nr. EFTA nr. ORG.nr Slakteri Fylke Status kontroll Endring
1 R71 987030941 Andsvatn Reinslakteri Troms B  
2 R93 970123202 Filefjell Reinlag as Oppland B  
3 105 954463028 Stensaas Reinsdyrslakteri Sør Trøndelag A  
4 107 938752648 Nortura Otta Oppland B  
5 238   Arctic Rein og Vilt Nordland C  
6 423 887834342 Lierne Viltforening Nord Trøndelag B  
7 802 938752648 Nortura Karasjok Finnmark A  
8 864 969265184 Kalvvatnan Mobilslakt Nord Trøndelag B  
9 889 965807691 Finnmark Rein, avd. Kautokeino Finnmark A  
10 964 965807691 Finnmark Rein, avd. Varangerbotn Finnmark B  
11 1256 887877432 Holtan Rein DA Nordland B  
12 1310 969404672 Rølielv Reinslakteri Nordland C  
13 1524 992274190 Kandstadfjord Vestre Hinnøy Nordland B  
14 1531 974457237 Bransfjell slakt Sør Trøndelag B  
15 1534 987351683 Femundsmarka Vilt Hedmark B  
16 1558 974486946 Midtnorsk Mobilslakt as Nord Trøndelag B  
17 1562 869224472 Krampenes Sesongslakteri Finnmark C  
18 1563 981073304 Trollheimen Gustav Kant Sør Trøndelag C  
19 1659 969546450 Fram Reinlag DA Oppland B  
20 1738 978221823 Brurskanken Rein Nordland C  

Status for de ulike slakteriene angir kontrollstatus. Slakteriene har med bokstavene A B eller C. A for de største slakteriene og C for de minste slakteriene. Se forøvrig i den årlige handlingsplanen for klassifisering.

Krav til antall slakt i de ulike kategorier av kontrollstatus:

Kontrollstatus Antall slakt Antall kontroller
A   2
B   1
C   0