041P Klassifisering, reklamasjoner etterkontroll 1

ID: 041S_Klassifisering, reklamasjoner
Versjon: 1
Utarbeidet av: Morten Røe, 14. august 2014
Godkjent av: Klassifiseringsutvalget
Gyldig fra: 1. September 2014

1. Hensikt: Beskrive rutinene ved reklamasjoner og etterkontroll av klassifiseringsresultatet.

2. Omfang: Reklamasjon definerer handlinger hvor kjøper påklager klassifiseringsresultatet på innkjøpte slakt.

3. Ansvar og myndighet: ANIMALIA eller den person som bemyndiges har den avgjørende myndighet.

4. Reklamasjon/ Etterkontrollprosedyre

4.1 Tvist: Reklamasjon: Dersom partene ikke klarer å komme fram til enighet, kan ANIMALIA gå inn som meglende instans. ANIMALIA vil da ha avgjørende myndighet. Etterkontroll: ANIMALIA kan kontrollere produsentens neste leveranse ved klage.

4.2 Gjennomføring: Slaktene kontrolleres av ANIMALIA etter prosedyre 040P_Klassifiseringskontroll.

4.3 Regelverk: I henhold til prosedyre 040P og 042S.

4.4 Dokumentasjon: Kontroll- og Rapportskjema i KTERM. Alle parter skal om nødvendig ha kopi.

4.5 Saksomkostninger: Dekkes av partene etter avtale.

Dokumentreferanse:
040P_Klassifisering kontroll
042S_Klassifiseringsresultat endringer