206S Reinsdyr pussing og slakting 1

ID: 206S_Reinsdyr pussing og slakting
Utgave: 1
Utarbeidet av: Morten Røe, 22. september 2014
Godkjent av: Klassifiseringsutvalget
Gyldig fra: 1. september 2014

1. Hensikt: Gi en beskrivelse for hvordan slakting skal foregå og hvordan et ferdig pusset reinsdyrslakt skal se ut.

Korrekt pussing er grunnleggende for fastsettelse av riktig slaktevekt og økonomisk oppgjør og for at slaktet skal få et delikat utseende. For både reineier og kjøper av slakt er det viktig at regelverket for pussing praktiseres riktig og likt ved alle slakterier.

2. Omfang: Gjelder klassifisering av alle reinsdyrslakt. Gjelder alle slakterier som er med i klassifiseringsordningen.

3. Ansvar og myndighet: Slakteriene har ansvaret for at pussingen av slaktene blir gjennomført i henhold til regelverket. Klassifisøren på slakteriet har ansvaret for å godkjenne at slaktet er riktig pusset.

4. Beskrivelse:

Tabell 1: Krav til utseende og holdbarhet for reinsdyrslakt

Nr. Navn Beskrivelse
1 Utseende slakt av et Reinsdyrslakt Ved avregning og ved salg: Slakt uten hode, hale og skanker.

Reinslakt omsettes individuelt på krok, 1 krok pr slakt.
2 Akseptabel holdbarhet i fersk tilstand Inntil 7 dager fra slaktedato til skjæredato, hvis intet annet er avtalt. Kjøletemperatur skal være mellom 0 og 4 grader.

4.2 Registreringspunkter ved pussekontroll
Dette er registreringspunktene som benyttes under Animalias kontroller ved slakteriene i Klassifiseringsordningen.

Tabell 2: Krav til pussing av et reinsdyrslakt

Nr. Navn Beskrivelse
1 Flåing Huden flås skånsomt slik at underhudsfettet sitter igjen på slaktet.
2 Avskjæring av hale Halen kuttes mellom 5 og 6 halevirvel. På feite slakt skal fettet sitte igjen slaktet slik at det blir en naturlig overgang.
3 Jurvev og testikkelfett Jur- og jurvev, fettet rundt testiklene skal tas bort.
4 Kjønnsorgan Alle deler av kjønnsorganet skal bort
5 Fett i lyske Fettdepotet i svangen, mellom bukside og rulleskinn skal sitte igjen.
6 Bukside Hele buksiden mellom bekkenet og brystbeinet skal være med på slaktet.
7 Brystbeinets utside Alt underhudsfett på utsiden av brystbeinet skal være igjen på slaktet.
8 Fett/blodåre langs rygg Kjertler og blodårer langs ryggraden skal fjernes.
9 Nyretalg Nyrer, nyretalg og medhørende kjertler mot bekken skal fjernes over hinne mot indrefilet.
10 Mellomgulv Mellomgulvet skal tas ut, det kan maksimalt sitte igjen 10 mm.
11 Fett i brysthulen Fettdepotene som sitter på innsiden i brystet og mellom sidebeinene skal sitte igjen på slaktet selv om det er store valker.
12 Blod og blodig vev i hals Blod og vev med innsprengt blod skal tas bort.
13 Halsmuskler Stikkingen skal utføres slik at musklene i halsen ikke blir skadet. Halskjøttmuskel skjæres av etter naturlig hinne mot halsen. For bukker skal pusset (forurensning) muskel sitte igjen på slaktet.
14 Slakteskader Snittskader og kassasjoner etc.
15 Deling av brystbein  
16 Forurensning og hud Forurensninger og hudrester skal ikke forekomme
17 Avskjæring av hodet Hodet kuttes slik at alle nakkevirvlene sitter på slaktet, rettest mulig kutt.
18 Avkutting av føtter Framfoten kuttes i overkant av mellomfotsbeinet, dvs. fotrotsknoklene skal sitte på slaktet. Bakfoten kuttes i første haseleddet, fra klauv, dvs. alle småknoklene i leddet sitter igjen på slaktet.
19 Stempler og etiketter Slaktet skal være korrekt merket med standard skrottlapp

Tabell 3: Notetekst på skjema for pussekontroll skal være:

Nr. Navn Beskrivelse
1 Flåing Det rives av for mye fett og/eller kjøtt ved hudavtrekking
2 Avskjæring av hale Halen er avskåret i feil ledd
3 Jurvev og testikkelfett Jur- og jurvev er ikke tatt bort
4 Kjønnsorgan Kjønnsorganer henger helt eller delvis igjen
5 Fett i lyske Det skjæres bort for mye av lyskefettet.
6 Bukside Det skjæres av for mye av buksidene
7 Brystbeinets utside Det skjæres av for mye av fettet på brystbeinets utside
8 Fett/blodåre langs rygg Fett og blodårer langs ryggen er ikke pusset vekk
9 Nyretalg Det sitter igjen for mye nyretalg
10 Mellomgulv Det sitter igjen for mye mellomgulv i slaktet
11 Fett i brysthulen Innsiden av brystbeinet er pusset for dårlig
12 Blod og blodig vev i hals Blod og vev med innsprengt blod skal tas bort
13 Halsmuskler Det skjæres bort for mye av halsmusklene
14 Slakteskader Skader på slaktet i forbindelse med slakteprosessen
15 Deling av brystbein Brystbeinet er ikke delt på riktig sted
16 Forurensning og hud Slaktet har forurensninger/ evt. hudrester sitter igjen på slaktet
17 Avskjæring av hodet Hodet er ikke tatt av slaktet på riktig sted
18 Avkutting av føtter Slaktets føtter er kuttet av i feil ledd
19 Stempler og etiketter Slaktet er ikke korrekt merket