Smertebehandling


Publisert: 10.03.2017 Oppdatert: 01.02.2024

Generell omtale av medikamentell smertebehandling finnes i den veterinærmedisinske Felleskatalogen

Det er ingen smertestillende medikamenter som er registrert til sau i Norge, men dosering av aktuelle stoffer er omtalt i Felleskatalogen under spesialtema Medikamentell smertebehandling av dyr:

Artikkel fra Praksisnytt 2/2007 om bruk av smertestillende medikamenter til sau.