Andre sjukdommer under

Ammoniakkbehandla grovfôr


Publisert: 06.03.2017 Oppdatert: 14.09.2017

Etiologi

Årsaken er giftstoffer som blir dannet under ammoniakkbehandlingen; særlig ved ammoniakkbehandling av frøhøy (frøhalm) eller av halm som inneholder mye grønt materiale. Det er fortsatt usikkerhet rundt hvilket av giftstoffene som dannes som er hovedårsak til anfallene. Forgiftningen var velkjent i Norge de første årene etter at ammoniakkbehandling av halm ble vanlig. Den kunne særlig ramme små lam, fordi giftstoffene åpenbart går over i melka. Forgiftningen ses mindre nå, på grunn av forsiktighet med hva slags fôr som ammoniakkbehandles.

Symptomer

Forgiftning med ammoniakkbehandlet grovfôr viser seg ved plutselige anfall der dyra virker helt forvirret; løper i ring eller står og kaver mot veggen eller båsskillet. De kan også falle overende med kramper og dø. Hvert anfall går gjerne over etter noen minutter, men kan komme igjen flere ganger

Diagnostikk

Det finnes ingen sikre prøver som kan bekrefte mistanken. Kjemisk undersøkelse av mengden av ett av de aktuelle giftstoffene i fôret kan gi en pekepinn.

Behandling

Angrepne dyr må gis annet grovfôr straks, for å unngå nye anfall. Man kan vurdere å gi beroligende midler. Angrepne spelam kan tas fra mora og gis annen melk det første døgnet etter anfallet.

Forebygging

Forgiftningen forebygges ved å bruke bare vanlig, moden, gul halm til ammoniakkbehandling. Risikabelt ammoniakkbehandlet fôr bør ikke gis til søyer rundt lamming, og ikke som eneste grovfôr. 

Kilde:

Vatn S., Hektoen L., Nafstad O., (2008) Helse og velferd hos sau, Tun forlag, Oslo, Norge