Send inn lam til obduksjon


Publisert: 29.04.2022 Oppdatert: 03.05.2022

Kastefoster med klassiske forandringer i leveren pga Listeria.

Fotograf : Cecilie Ersdal, NMBU

Av: Annette H. Kampen og Caroline P. Åkesson, Veterinærinstituttet
Cecilie Ersdal, NMBU Veterinærhøgskolen
Siv Svendsen og Vibeke Tømmerberg, Helsetjenesten for sau - Animalia

Ved besetningsproblemer med kasting eller dødfødte og svakfødte lam, anbefales det å ta vare på foster/lam med tilhørende fosterhinner. Innsending av foster og fosterhinner fra sau er den beste måten å komme nærmere en oppklaring av årsakene til et abortproblem i en besetning. Send så ferskt materiale som mulig, fortrinnsvis hele kadavre. Det bør sendes inn flere fostre for å sikre representativt materiale og øke sannsynligheten for å finne årsaken til et besetningsproblem.

Om undersøkelsen

Obduksjonen / undersøkelsen av abortfostre og fosterhinner, omfatter også en bakteriedyrking og undersøkelse med mikroskop. Ved dyrking av bakterier fra indre organer og fosterhinner vil en kunne påvise bakterier, f. eks Listeria-bakterier som er en relativt vanlig årsak til abort i Norge. Toxoplasma-parasitter, som er den vanligste årsaken til abort hos sau i Norge, blir påvist med undersøkelse av vevsprøver fra organer og fosterhinner med mikroskop eller ved PCR-undersøkelse.

Ferskt materiale fra flere dyr er det beste materialet om det er tilgjengelig. Aborterte fostre og dødfødte lam kan om nødvendig fryses i påvente av eventuell innsendelse av flere fostre samlet. Bakterie-undersøkelsen av fostre og lam som har vært frosset vil være fullverdig, men vurdering av forandringer i indre organer og mikroskopiundersøkelse vil være noe redusert på grunn av fryse- og tineskader i vevene. I alle tilfeller er det viktig at også fosterhinner er med i innsendelsen.

Materiale må sendes som ekspress over natt eller leveres direkte til laboratoriet.

Pakking for postforsendelse

Lam og fosterhinne pakkes inn i absorberende materiale innerst (avis, tørkepapir, pad eller lignende), legges så i tett plastemballasje (plastpose som snøres igjen) og merkes godt med eier og søyas nummer, for deretter å pakkes inn i støtsikker ytteremballasje, for eksempel en kraftig pappeske, gjerne med et kjøleelement.

Innsending til NMBU Veterinærhøgskolen i Sandnes

I Sandnes er det NMBU-Veterinærhøgskolen som obduserer småfe, inkludert kastefoster, i denne perioden i forbindelse med undervisning av studentene. I tidsrommet 1. mars - 16. mai (med unntak av påskeuka) er undersøkelsen gratis. Veterinærhøgskolen tar imot materiale uten at det trengs avtale, men produsenten kan også ringe telefon 67 23 29 00 på forhånd for å avtale innlevering. Rekvisisjonsskjema kan fylles ut ved innlevering, eller det legges med kort informasjon med kontaktopplysninger ved innsendelse. Produsenten vil motta prøvesvaret og lokal veterinær kan motta kopi. Ved Veterinærhøgskolen-Sandnes pågår i år et studentprosjekt om Campylobacter som årsak til kasting hos sau slik at utvidet diagnostikk rettet mot denne bakterien vil inngå ved obduksjon av kastefoster og dødfødte lam uten ekstra kostnader.

Innsending til Veterinærinstituttet

Foster og fosterhinner kan sendes til Veterinærinstituttets laboratorier på Ås eller i Tromsø etter avtale med dyreartsansvarlig eller patolog. Veterinærinstituttets innsendingsskjema skal fylles ut av besetningens veterinær som bistår i sykdomsoppklaringen underveis og etter at obduksjonsrapporten er klar. Skjemaet og legges med i egen plastpose og kan gjerne også sendes på e-post til hhv provemottak@vetinst.no (Ås) eller vitr@vetinst.no (Tromsø). Veterinæren står som innsender og eier og veterinær vil motta prøvesvaret. Merk at det er samme pris for ett, to eller tre foster fra samme eier sendt inn til Veterinærinstituttet i samme forsendelse. Obduksjon av småfe i Tromsø er rimeligere enn ved Veterinærinstituttets andre laboratorier. Se Veterinærinstituttets hjemmeside på vetinst.no for detaljer om innsending, adresser, priser, kontaktinformasjon m.m. eller ring 23 21 60 00.