Andre sjukdommer under

Vitamin D mangel (lam)


Publisert: 06.03.2017 Oppdatert: 06.03.2017

Hvis lam om våren blir stående lenge inne, særlig hvis det er mørke rom, kan det en sjelden gang oppstå mangel på vitamin D. Vitamin D har innvirkning på kalsiumstoffskiftet, og mangel på vitamin D kan føre til hypokalsemi. Hypokalsemi kan føre til kramper hos lamma, særlig hos rasktvoksende lam. Tilstanden utløses når lamma blir stresset, f eks i forbindelse med fôring. Krampene kan være ganske kortvarige, og går fort over.

Behandling er enten å tilføre vitamin D eller få lamma ut i sollys.

 

Andre sjukdommer under "Mangelsjukdommer"