Fôrprøver


Publisert: 10.03.2017 Oppdatert: 01.02.2024

Fôrkvalitet / næringsverdi

Søyenes fôrbehov varierer mye gjennom året. Det medfører at det er viktig med god planlegging av disponering av grovfôret og bruk av kraftfôr.
Bruk av ulike partier av grovfôr gjennom innefôringssesongen og valg av kraftfôr bør baseres på grovfôranalyser.

I forbindelse med vurdering av fôr og besetningsproblemer relatert til fôring kan det være aktuelt å ta kontakt med for eksempel Norsk Landbruksrådgivning eller rådgivere i slakteriene. På nettsidene til Eurofins kan du også finne informasjon om tolkningen av analyseresultatene.

Mikrobiologi, forgiftninger og mangeltilstander

Dersom man mistenker at fôret er årsak til et besetningsproblem av mikrobiologisk karakter eller ved mistanke om forgiftning eller mangeltilstand, kan det være aktuelt å sende inn fôrprøver til f.eks. Veterinærinstituttet.