Andre sjukdommer under

Blyforgiftning


Publisert: 06.03.2017 Oppdatert: 14.09.2017

Etiologi

Den aller vanligste årsaken til blyforgiftning i våre dager er at dyra kommer i kontakt med gamle bil- eller traktorbatterier som har havnet i siloen, i beitet eller et annet sted dyra kan komme til. Når et slikt batteri blir knust eller sprekker, kan det komme ut store mengder giftig bly og blysalt i pulverform. Blyforgiftning er klart vanligst på storfe, men forekommer også hos sau. Drøvtyggere synes å like smaken av blysalter.

Diagnostikk

Diagnosen stilles ofte ut fra anamnestiske opplysninger, og det viktigste er derfor å lete i beitet eller fôret for å finne blykilden. For å bekrefte diagnosen kan det tas blodprøve av levende dyr eller prøve av nyrebark hos døde dyr for måling av bly. Ta kontakt med Veterinærinstituttet for henvisning til aktuelt laboratorium. 

Symptomer

Dyr med blyforgiftning blir som oftest veldig sløve. De kan stå og lene seg mot innredning, sikle og skjære tenner. De virker gjerne blinde, og synes ikke å ense omgivelsene. De kan også ha kramper. Dyr kan dø fort, eller først etter noen dagers sjukdom. 

Behandling

Behandling med en dagsdose på 75 mg/kg CaEDTA gir ofte god effekt. Dosen fordeles på flere i.v. injeksjoner og gis sakte intravenøst med et par timers mellomrom løpet av de første 48 timene (Angus 2007). 

Forebygging

Det viktigste er å forebygge ved å unngå at dyra har tilgang til søppelplasser eller andre steder der de kan komme til farlig avfall. 

Kilder:

Angus K. W., (2007) Inorganic and organic poisons in: Diseases of Sheep, 4th edition, Blackwell Science, Oxford, UK, pp 368-378

Vatn S., Hektoen L., Nafstad O., (2008) Helse og velferd hos sau, Tun forlag, Oslo, Norge