Besetningsutbrudd av leddbetennelse hos lam

Besetningsutbrudd av leddbetennelser hos spelam er et økende problem i store sauebesetninger flere steder i landet.


Publisert: 12.03.2019 Oppdatert: 25.03.2019

I en del besetninger er det vanskelig å finne tiltak som fungerer, og det oppstår omfattende sjukdomsutbrudd til tross for gode rutiner og driftsforhold i besetningen.

Resultatet blir ofte massebehandling av sjuke lam med antibiotika. Slike omfattende sjukdomsutbrudd er en stor belastning for produsentene som rammes, både med tanke på dyrevelferd, tidsbruk og økonomi.