Andre sjukdommer under

Tarmdreining


Publisert: 06.03.2017 Oppdatert: 25.08.2017

En sjelden gang kan det oppstå en dreining av hele tarmskiva med tynntarmer og tykktarmer.

Tarmdreining kan oppstå både hos lam og voksne sauer, men er nok vanligst hos lam.

Symptomer

Man finner ofte dyr med tarmdreining døde, uten forvarsel. De man finner i live er slappe, oftest liggende, de er bleke og utspilte i buken. Ser man dem tidlig i forløpet vil man kunne se tegn på buksmerter (kolikk), for eksempel at de sparker seg mot buken. På unge lam kan tilstanden likne på løpetympani.

Når tarmene dreier, hemmes blodsirkulasjonen og dyret dør av sjokkutvikling. Tilstanden er blant annet satt i sammenheng med fôrendringer, ofte til kraftigere beiter. Fôrendringene fører til kortere passasjetid gjennom fordøyelsessystemet, mindre fylling av vomma (hos voksne dyr) og endrede plassforhold i buken. Dette disponerer for at tarmene dreier.

Behandling

Tarmdreining kan kun behandles ved operasjon. Dette er lite aktuelt i praksis. Ved mistanke om denne lidelsen bør derfor dyret avlives. Forebygging skjer gjennom gradvis overgang til ny fôring / kraftige beiter og tilgang på fôr med mye fiber.