Resistens mot parasittmidler

Parasitter anses som resistente når de overlever standard anbefalt dose av et parasittmiddel. Resistens er en arvelig egenskap som overføres til neste generasjon av parasitter, og slik spres egenskapene. Resistente parasitter er ikke mer sjukdomsfremkallende enn de parasittene som dør av behandlingen, men de er vanskeligere å kontrollere fordi behandlingen ikke virker.


Publisert: 10.03.2017 Oppdatert: 30.04.2021

Ved behandling av dyr uten resistente parasitter skal det ikke være igjen noen rundormegg i avføringa etter behandling. Hvis vi har en reduksjon i rundormeggtallet i avføring på 95% eller mindre, tyder dette på resistens. Selv om effekten er mindre enn 95% i felt, vil vi ofte ikke oppdage at legemiddelet fungerer dårlig før vi ser en negativ innvirkning på produksjonsresultatene eller kliniske symptomer til tross for behandling. På dette tidspunktet vil en stor del av parasittene allerede være resistente.

Resistens hos rundorm er et stort problem i saueholdet i store deler av verden, blant annet i Australia, New Zealand, Sør-Afrika og i mange europeiske land. I Norge er det påvist resistens mot benzimidazoler i en del besetninger i Rogaland, Hordaland og på Østlandet. Det er også rapportert om resistens mot ivermektiner. Haemonchus contortus er parasitten det oftest er sett resistens på i Norge, men resistens er også sett hos Teladorsagia circumcincta. Disse to rundormene overlever i verten gjennom vinteren og utsettes derfor oftere for behandling enn rundormer som hovedsakelig overlever i beitet, som for eksempel Nematodirus battus. Norge er det første landet i verden der det er påvist resistens hos koksidier hos sau (les mer om koksidier).

Økende forekomst av resistens er bekymringsfullt, og kan ha stor påvirkning på saueholdet. Det er derfor viktig at hver enkelt besetning og beitelag gjør det de kan for å forebygge og bremse utvikling av resistens.

Tiltak

Det er en rekke viktige tiltak for å forsinke utviklingen av resistens, og det er kombinasjonen av alle tiltakene som sammen kan bremse utviklingen.

  1. Gjennomgå rutiner for parasitthåndtering
  2. Undersøk for resistens
  3. Reduser behandlingsbehovet
  4. Bruk parasittmidler riktig
  5. Unngå å få inn resistente parasitter ved kjøp av livdyr
  6. Velg riktig parasittmiddel ved påvist resistens
  7. Lag en plan for god parasitthåndtering i flokken ut fra pkt. 1-6

 

Du kan lese mer om hvert enkelt punkt i brosjyren "Anbefalinger for håndtering av parasitter hos sau", kapittel 12.