Tid for vær-trimming!

Paringssesongen er en travel tid for væren og for at resultatet skal bli bra må formen være på topp. Det er selvfølgelig spesielt viktig å sjekke værens "edlere deler", men generell god trivsel og helse er også viktig, både for paringsresultat og dyrevelferd.


Publisert: 08.10.2015 Oppdatert: 22.10.2018

En vær som har ønsket vekt og hold, og som ikke har synlige sjukdomstegn er et godt utgangspunkt. Værene går ofte ned i hold i løpet av paringa og bør være i godt hold (holdklasse 3,5 - 4) når paringa starter. De skal heller ikke være for feite fordi dette kan påvirke temperaturen i testiklene og dermed sædkvaliteten.

Sjukdom, særlig feber, kan påvirke sædproduksjonen og væren skal derfor ha vært frisk i minst 8 uker før paringa. Dyr som har eller har hatt hoste, diaré, vonde bein eller andre tegn på sjukdom bør ikke brukes. Det er også viktig å kontrollere at tennene er i orden. Husk også å sjekke at væren ikke var født med innrullede øyelokk, unormal beinstilling eller andre arvelige skavanker som kanskje ikke er synlige lenger.

Væren skal ha jevnstore testikler av normal størrelse som glir lett i pungen og er uten faste knuter. Penis skal gli lett i forhuden og ikke ha sår, skorper, hevelser eller liknende. Flere detaljer om sjekk av avlsværen kan du finne blant annet i Sau og Geit nr 5/2014.

Vær kritisk

Mange er avhengige av å kjøpe vær. Da er det selvfølgelig viktig å se på dyrene man kjøper med et kritisk blikk, men like viktig er det å vurdere besetningen man kjøper fra. Spør om sjukdomssituasjonen i besetningen de siste årene, og om det er spesielle problemer med for eksempel halthet, hoste, byller eller mistanke om dårlig effekt av parasittbehandling. Er du usikker, finn en annen besetning å kjøpe fra, men kjøp helst fra besetninger du kjenner godt og fra færrest mulig. Les om regler ved flytting av småfe på Mattilsynets nettsider.

Nye værer bør helst ankomme gården så tidlig at man har mulighet for å ha dem oppstallet uten direkte kontakt (egen binge el.l.) i minst to uker. Da har man mulighet til å følge med på at værene virker friske, og unngår å utsette resten av flokken for smitterisiko i denne perioden. Værene bør undersøkes grundig før de slippes sammen med resten av dyra. Det er også en fordel at væren får god tid til å venne seg til nytt miljø og nytt fôr i god tid før paringa starter. Er væren i hus i god tid har man også bedre tid til tiltak som parasittbehandling og vaksinering, men dette kan eventuelt også gjøres i opprinnelsesbesetningen.

Behandling mot innvollsparasitter

Om høsten har lammene ennå ikke utviklet full immunitet mot innvollsparasitter. Værlammene kan derfor fortsatt ha en del parasitter. Det anbefales å behandle værlammene ved innsett om høsten, før paring. Behandling av voksne værer kan også være aktuelt, men kan vurderes nærmere ut ifra værens tilstand (hold) og beitebruk gjennom sommeren. En voksen vær i godt hold som har gått på et beite med lav dyretetthet og lite parasittsmitte, trenger oftest ikke å behandles.

Vaksinering

Det anbefales å vaksinere værlammene om høsten for å beskytte dem mot ulike klostridiebakterier som blant annet kan forårsake pulpanyre og stivkrampe. Vaksineringen bør gjøres i god tid før paringa. Værlammene og søyelammene kan vaksineres samtidig. Vaksinerer man like etter sanking i stedet for etter innsett, vil dyra også være beskyttet mot pulpanyre ved kraftig høstbeite og sterk fôring utover høsten. Alle værene, både unge og gamle, bør i tillegg vaksineres hvert år sammen med søyene før lamming.

Bein og klauver

Før paringssesongen bør man sjekke klauvene og beskjære dem hvis det er nødvendig. Beskjæring er mest aktuelt for voksne værer, værlam som har gått på utmarksbeite har som regel fine klauver. Eventuell beskjæring bør gjøres i god tid slik at væren ikke har helt nyklipte klauver når paringa starter. Unormal klauvform eller beinstilling, som ikke skyldes en gammel skade, kan være arvelig og dyr med slike forandringer bør ikke brukes i avl. Halte dyr skal ikke brukes i paringa, uansett årsak. Halthet har betydning for dyras velferd, og kan også påvirke værens paringsvilje og evne.

Oppstalling

Sauer er flokkdyr og en vær skal ikke oppstalles alene i et eget rom eller hus. Har man kjøpt inn én enkelt vær bør den få selskap, også i perioden der man holder den i karantene atskilt fra resten av flokken. Værene skal oppstalles i binger med god plass til å legge seg, reise seg og snu seg. Det er ikke lov å holde sau bundet, heller ikke værer. Unntak kan gjøres hvis det er nødvendig for en kortere periode i paringssesongen. Er væren midlertidig oppbundet må man sikre seg at den ikke kan sette seg fast eller kveles i båndet. Pass også på at dyra ikke får gnagsår og skader av tau og halsbånd som benyttes.

Eldre værer er ofte grove i hode og nakke. Derfor er det viktig å påse at eteåpningene ikke er for trange. Brukes det lemmer, planker eller liknende over bingene for å hindre at værene hopper over, må det sikres at væren ikke kan sette seg fast eller skades.

Hvis flere værer oppstalles i samme binge må man være oppmerksom på rangordning. Enkeltindivider, særlig unge dyr, kan bli så kuet at fôropptaket blir dårlig og de heller ikke får gjort jobben sin i paringa.

Fôring

Som nevnt er det viktig at værene er i godt hold når paringa begynner. Værene skal alltid ha tilgang på friskt vann og fôret skal være lett tilgjengelig. Fôrskifte rett før eller under paringa bør unngås. Fôringa av værene videre utover høsten og vinteren bør tilpasses dyras hold. For å sikre mineral- og vitamintilførselen bør også værene få kraftfôr og/eller mineralblanding gjennom hele innefôringsperioden. Husk også at værer er utsatt for urinstein. De skal derfor ha god tilgang til drikkevann og godt grovfôr. Får værlammene kraftfôr bør man bruke kraftfôr som er tilpasset lam med et gunstig forhold mellom kalsium og fosfor og høyt innhold av fiber.

Hvis væren blir sjuk

Væren må fritas fra sine oppgaver dersom den blir sjuk i løpet av paringsperioden. Om nødvendig må den undersøkes og behandles av veterinær. Husk at feber kan påvirke sædkvaliteten over lengre tid. Værer bør derfor ikke brukes i paringa fra ca. 2 til 8 uker etter at de har hatt feber.