Andre sjukdommer under

Listeriose - kasting


Publisert: 06.03.2017 Oppdatert: 14.09.2017

Abort på grunn av listeriose opptrer vanligst sent i drektigheten. Oftest er det enkeltdyr som kaster, men iblant kan opp til 20 % av søyene kaste på grunn av listeriose. Listeriose har ulike kliniske manifestasjoner: Hjerneform, sepsis hos nyfødte lam, og abort. Listeriose er mest vanlig der det fôres med silo, og det er en klar sammenheng mellom listeriose og fôring med silo med nedsatt kvalitet (pH over 4,4).

Symptomer

Det er sjeldent at søyer som kaster har andre symptomer på listeriose, men lam som blir smittet intrauterint med listeriose og blir født levende kan senere krepere på grunn av sepsis. Det er få tydelige tegn på listeriose på det aborterte fosteret, det kan iblant sees kvite små prikker i leveren. Søyer som aborterer på grunn av listeriose vil ofte ha tilbakeholdt etterbyrd. Påvisning av listeriabakterier i foster eller fosterhinner vil gi en sikker diagnose.

Forebygging

Det viktigste leddet i forebygging av listeriose er god kvalitet på silofôret, spesielt på den mest utsatte årstiden. Les mer om dette under  Listeriose - hjerneformen.