Andre sjukdommer under

Vaginalruptur (tarmframfall)


Publisert: 06.03.2017 Oppdatert: 08.03.2017

Etiologi

Ved vaginalruptur (skjederuptur/ tarmframfall) oppstår det en revne (ruptur) i skjedeveggen slik at tarmer kommer ut gjennom kjønnsåpningen. Dette skjer vanligvis på høydrektige søyer.

I enkelte tilfeller kan det også oppstå skader /ruptur i skjeden i forbindelse med et skjedeframfall (vaginalprolaps). Det er imidlertid relativt sjelden at skjedeframfall kompliseres med skjederuptur og tarmframfall.

Symptomer

Tilstanden er akutt og ofte finner man søyene døde med tarmene ute, uten at det er observert noe unormalt på forhånd.

Diagnostikk

Diagnosen stills ut fra typiske kliniske symptomer (tarmer ut gjennom skjedeåpningen).

Behandling

Søyene blir ofte funnet døde. Dersom søya blir funnet mens den fortsatt er i live, er det beskrevet kirurgiske metoder for å reponere tarmene og sy igjen skjedeveggen. Dette er imidlertid vanskelig og innebærer stor risiko for at søya uansett dør. Avliving, evt. nødslakt på gården, anbefales dersom man finner søyer med denne tilstanden i live.

Forebygging

Det antas at stort press i buken (høyt lammetall, fôring) disponerer også for denne tilstanden, i likhet med skjedeframfall og bukbrokk. Feite dyr kan være disponert. I Storbritannia er det gjort undersøkelser som viser at forekomsten er høyere ved innendørs oppstalling før lamming enn når dyra går ute. Det indikerer at  det ved høy forekomst i en besetning er aktuelt å se nærmere på både oppstalling, fôringsopplegg og lammetall.

Tidligere skader i skjedeveggen (f.eks. arrdannelser etter fødselshjelp tidligere år) og høy alder diskuteres også som disponerende faktorer. I enkelte tilfeller kan antakeligvis en børslyng, som gjør skejdeveggen skjør, også føre til en skjederuptur med tarmframfall.