Andre sjukdommer under

Alvorlige lungesjukdommer


Publisert: 06.03.2017 Oppdatert: 09.11.2022

Mædi

Mædi er en alvorlig, kronisk lungesjukdom. Det er en liste 2-sjukdom og inngår i det nasjonale overvåkningsprogrammet i Norge. Les mer om mædi i Veterinærinstituttets faktaark.

Lungeadenomatose

Lungeadenomatose (Ovine Pulmonary Adenocarcinoma, Jaagsiekte) er en viktig sauesjukdom på verdensbasis, men er aldri påvist i Norge. Det er en liste 2-sjukdom.