Andre sjukdommer under

Veisaltforgiftning


Publisert: 06.03.2017 Oppdatert: 14.09.2017

Etiologi

Årsaken er veisalt som brukes til å binde støv på grusveier sommerstid og som inneholder kalsiumklorid eller eventuelt magnesiumklorid. Det smaker salt, noe sauen liker. Kalsiumklorid virker sterkt etsende på alle slimhinner. Magnesiumklorid er ikke etsende slik som kalsiumklorid, men magnesium i store doser kan gi diaré, anoreksi og nevrologiske symptomer.

Forgiftning oppstår når sau ved uhell kommer borti sekker med veisalt, eller store klumper som ligger igjen i veien.  Vanlig salt, natriumklorid, som brukes mot is på veiene om vinteren er ikke etsende.

Diagnostikk

Sårene i munn, svelg og spiserør gir en god indikasjon på veisaltforgiftning. Det viktigste her er også å lete etter kilden, så ikke flere dyr kommer til veisaltet. Andre etsende stoffer, som syrer eller lut vil gi lignende skader som kalsiumklorid, men dette er mindre vanlig.

Symptomer

Sau som har fått i seg veisalt med kalsiumklorid slutter brått å ete og drikke. Ved undersøkelse kan en se store sår på tunga og ellers i munnen. På dyr som dør finner en ofte slike sår også nedover i svelg og spiserør. Magnesiumklorid i store doser kan gi diaré, anoreksi og nevrologiske symptomer. Dødsfall forekommer.

Behandling

Behandling av etseskadene består i å lindre smertene og gi fôr som er lett å ete. Er skadene for store bør sauen avlives.

Forebygging

Eneste forebygging er å unngå at veisalt blir etterlatt slik at husdyr kan komme til det. 

Kilder:

Vatn S., Hektoen L., Nafstad O., (2008) Helse og velferd hos sau, Tun forlag, Oslo, Norge